Crowne Plaza Vientiane

STANDARD WITH LOUNGE ACCESS

STANDARD WITH LOUNGE ACCESS

STANDARD WITH LOUNGE ACCESS

STANDARD WITH LOUNGE ACCESS

ຫ້ອງ Standard ພ້ອມ Lounge Access

ຂະໜາດຫ້ອງ: 35ຕາແມັດ 1 ຕຽງໃຫຍ່ພິເສດ/2 ຕຽງຄູ່ ຫ້ອງຫ້າມສູບຢາ

ປະກອບມີພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 40 ນິ້ວ, ອິນເຕີເນັດ WiFi ຄວາມໄວສູງ ແລະ ຊຸດເຄື່ອງນອນທີ່ຫຼູຫຼາ – ພວກເຮົາມີທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ສໍາລັບກະກຽມການປະຊຸມໃຫຍ່ ຫຼື ຜ່ອນຄາຍຫຼັງຈາກຄວາມອິດເມື່ອຍມາໝົດມື້. ນອກຈາກນີ້, ແຂກທີ່ເຂົ້າພັກໃນຫ້ອງ Crowne Plaza Club ຍັງໄດ້ຮັບສິດໃນການເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Club Lounge ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕື່ມອີກ ຊຶ່ງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການອາຫານເຊົ້າທີ່ສຸດພິເສດ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕອນແລງ. 

ປະເພດຫ້ອງ

• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວພ້ອມ lounge access
• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວພ້ອມ lounge access ແລະ ວິວສະນ້ຳ
• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວຊັ້ນເທິງສຸດພ້ອມ lounge access ແລະ ວິວສະນ້ຳ
• ຫ້ອງຕຽງຄູ່ພ້ອມ lounge access
• ຫ້ອງຕຽງຄູ່ພ້ອມ lounge access ແລະ ວິວສະນ້ຳ
• ຫ້ອງຕຽງຄູ່ຊັ້ນເທິງສຸດພ້ອມ lounge access
• ຫ້ອງຕຽງຄູ່ຊັ້ນເທິງສຸດພ້ອມ lounge access ແລະ ວິວສະນ້ຳ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

 • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 40 ນິ້ວ 
 • ຟຣີ Netflix
 • ຕັ່ງນັ່ງເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ສາມາດປັບໄດ້
 • ໂຕະເຮັດວຽກສະເພາະ
 • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ
 • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ

ການແຈ້ງເຂົ້າພັກ | ການແຈ້ງອອກ

 • ເວລາໃນການແຈ້ງເຂົ້າພັກ : 15 ໂມງ
 • ເວລາໃນການແຈ້ງອອກ    : 12 ໂມງ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ

 • ເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Club Lounge ໄດ້
 • ລົງຖະບຽນໃຊ້ບໍລິການແບບເປັນສ່ວນຕົວ
 • ອາຫານເຊົ້າ, ນ້ຳຊາໃນຕອນບ່າຍ ລວມໄປເຖິງເຄື່ອງດື່ມຕອນແລງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Club Lounge

 

ບໍລິການ WiFi

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍບຼອດແບນ  ທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຟຣີທົ່ວໂຮງແຮມ.

 

ຫ້ອງພັກອື່ນໆ

ຫ້ອງ STANDARD

ຫ້ອງ Standard ວິວແມ່ຂອງ

ຫ້ອງຊັ້ນທຸລະກິດ (BUSINESS ROOM)

ຫ້ອງ ເອັກເຊັກຄູທີບ ຊູທ໌ສ໌ (EXECUTIVE SUITE)

ຫ້ອງດີລັກສ໌ ຊູທ໌ສ໌ (DELUXE SUITE)

ຫ້ອງສູດປະທານ (PRESIDENTIAL SUITE)