Crowne Plaza Vientiane

SPACIOUS MEETING ROOMS WITH INTUITIVE AMENITIES.

VERSATILE VENUES WITH EXPERT SERVICE.

SEAMLESS TECHNOLOGY WITH MODERN DESIGN.

ຫ້ອງປະຊຸມສຸດສ້າງສັນ

ຫົກພື້ນທີ່ຈັດງານທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຂອງ ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ເໝາະທີ່ຈະໃຊ້ເປັນ ຫ້ອງປະຊຸມຍ່ອຍ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງໂຮງແຮມມີການຈັດຫ້ອງຫຼາຍປະເພດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດປະຊຸມ ຫຼື ການຈັດງານຕ່າງໆຂອງທ່ານ.

 

 

4 ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ທ່ານຄວນຈັດງານຕ່າງໆທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

CROWNE PLAZA® MEETINGS DIRECTOR

CROWNE PLAZA® MEETINGS DIRECTOR

ນີ້ແມ່ນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານສະເພາະສໍາລັບການຈັດງານທັງໝົດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຈັດການກັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເນັ້ນໃສ່ພາບລວມຫຼັກໆຂອງງານໄດ້.

TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP’S

TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP’S

ພາຍໃນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄໍາສະເໜີຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນດ້ານພື້ນທີ່ຈັດງານ, ລາຄາ ແລະ ວັນທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ.

DAILY MEETINGS DEBRIEF

DAILY MEETINGS DEBRIEF

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນທີ່ແຍກເປັນລາຍການ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດທີ່ຈະບໍລິຫານງົບປະມານຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນເວລາຈິງ.

MEETINGS SERVICE EXCELLENCE

MEETINGS SERVICE EXCELLENCE

ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກໄວ້ວາງໃຈໂດຍນັກຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ 856-21-908888 ຫຼື ອີເມລ໌  vientiane.crownemeeting@ihg.com