Crowne Plaza Vientiane

The Link Café and Tapas Bar

The Link Café and Tapas Bar

The Link Café and Tapas Bar

ເດິລິ້ງ ທາປາສ໌ ແລະ ບາຣ໌

 

|

ຈຸດປະກາຍການເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ລິ້ມລອງເມນູສຸດຟິນຂອງພວກເຮົາ ທ່າມກາງບບັນຍາກາດສວນເທິງດາດຟ້າສຸດຜ່ອນຄາຍ ທີ່ ເດິ ລິ້ງ ທາປາສ໌ ແລະ ບາຣ໌ ຮ້ານເປີດໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ. ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນສາມມີບັນຍາກາດທີ່ເປີດໂລ່ງ ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ, ເຂົ້າໜົມ, ສະຫຼັດ ແລະ ອາຫານເບົາ ພ້ອມກັບທາປາສ໌ທີ່ກິນຄູ່ກັບຄັອກເທວ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການໃນຕອນແລງ.

 

ຊົ່ວໂມງຄາເຟ້


ເດິລິ້ງໃນໄລຍະ ຊົ່ວໂມງຄາເຟ້ ໃຫ້ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫຼາກຫຼາຍຕັ້ງແຕ່ກະເຟຮ້ອນໆ ໄປເຖິງ ສ໌ມູດຕີ້ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເຢັນຕ່າງໆ ທີ່ຈະມາສ້າງມື້ເຮັດວຽກຂອງທ່ານຜ່ານໄປດ້ວຍຄວາມລາບລື້ນ.

 

ຊົ່ວໂມງທາປາສ໌

ປ່ອຍຕົວໃຫ້ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຟັງເພງສະບາຍສະບາຍ ປະສົມປະສານກັບບັນຍາກາດແສງໄຟຢ່າງລົງຕົວບວກກັບເມນູອາຫານສ໌ເປນທີ່ກິນຄູ່ກັບເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງພວກເຮົາ.

 

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຕັ້ງແຕ່ເວລາ 9:00 ຫາ 21:00 ໂມງ

ຕັ້ງຢູ່ເທິງຊັ້ນ 3