Crowne Plaza Vientiane

The Link Tapas & Bar

The Link Tapas & Bar

The Link Tapas & Bar

ເດິລິ້ງ ທາປາສ໌ ແລະ ບາຣ໌

 

|

ຈຸດປະກາຍການເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ລິ້ມລອງເມນູສຸດຟິນຂອງພວກເຮົາ ທ່າມກາງບບັນຍາກາດສວນເທິງດາດຟ້າສຸດຜ່ອນຄາຍ ທີ່ ເດິ ລິ້ງ ທາປາສ໌ ແລະ ບາຣ໌ ຮ້ານເປີດໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ. ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນສາມມີບັນຍາກາດທີ່ເປີດໂລ່ງ ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ, ເຂົ້າໜົມ, ສະຫຼັດ ແລະ ອາຫານເບົາ ພ້ອມກັບທາປາສ໌ທີ່ກິນຄູ່ກັບຄັອກເທວ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການໃນຕອນແລງ.

 

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຕັ້ງແຕ່ເວລາ 9:00 ຫາ 21:00 ໂມງ

ຕັ້ງຢູ່ເທິງຊັ້ນ 3

 

|

ເຂົ້າເບິ່ງເມນູ

|

ຂໍ້ສະເໜີລ້າສຸດ

Great experience with greater value...

Dining Offers

Experience excellence with greater benefits...

Accommodation Offers

Save more on your meetings...

Meetings and Events Offers

ເຂົ້າຊົມ ກິຟທ໌ ແກເລີຣີ່

ກິຟທ໌ ແກເລີຣີ່