Crowne Plaza Vientiane

The Link Tapas & Bar

The Link Tapas & Bar

The Link Tapas & Bar

ເດິລິ້ງ ບາຣ໌

 

|

ຈຸດປະກາຍການເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ລິ້ມລອງເມນູສຸດຟິນຂອງພວກເຮົາ ທ່າມກາງບບັນຍາກາດສວນເທິງດາດຟ້າສຸດຜ່ອນຄາຍ ທີ່ ເດິ ລິ້ງ ບາຣ໌ ຮ້ານເປີດໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ. ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນສາມມີບັນຍາກາດທີ່ເປີດໂລ່ງ ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ, ເຂົ້າໜົມ, ສະຫຼັດ ແລະ ອາຫານເບົາ ທີ່ກິນຄູ່ກັບຄັອກເທວ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການໃນຕອນແລງ.

 |

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຕັ້ງແຕ່ເວລາ 11:00 ຫາ 18:00 ໂມງ ທຸກໆມື້

ຕັ້ງຢູ່ເທິງຊັ້ນ 3

|

ເຂົ້າເບິ່ງເມນູ

|

ຂໍ້ສະເໜີລ້າສຸດ

Great experience with greater value...

Dining Offers

Experience excellence with greater benefits...

Accommodation Offers

Save more on your meetings...

Meetings and Events Offers

Visit our Gift Gallery

Gift Gallery