Crowne Plaza Vientiane

ສິດຜົນປະໂຫຍດພິເສດ

ເຢັນກາຍສະບາຍໃຈ

ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ດີຢູ່ສະເໜີ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

Enhance your stay with the use of our exceptional business and leisure facilities.

Executive Club Lounge

ຫ້ອງທຸລະກິດ

ສູນອອກກໍາລັງກາຍ

ສະລອຍນໍ້າ