Crowne Plaza Vientiane

ຫ້ອງທຸລະກິດ

ຫ້ອງທຸລະກິດ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນອື່ນໆຕະຫຼອດເວລາ.

ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ ວຽງຈັນ, ທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານສໍາເລັດລຸລ່ວງ ແມ່ນມີໃຫ້ບໍລິການທ່ານພຽງແຕ່ປາຍນິ້ວສຳພັດ.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກະກຽມການປະຊຸມສຳຄັນໃນນາທີສຸດທ້າຍ ຫຼື ການຕິດຕໍ່ສໍານັກງານທີ່ບ້ານຂອງທ່ານ ພວກເຮົາມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆດ້ານທຸລະກິດ ແບບບໍລິການດ້ວຍຕົນເອງຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ– ລວມເຖິງ ອິນເຕີເນັດທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນເມືອງຫຼວງ  – ເຊິ່ງແນ່ໃຈໄດ້ວ່າ ວຽກງານຂອງທ່ານຈະສໍາເລັດລຸລ່ວງໄປໄດ້ດ້ວຍດີ.