Crowne Plaza Vientiane

ຂໍ້ສະເໜີພິເສດ

ຂໍ້ສະເໜີພິເສດ

ການບໍລິການທີ່ພິເສດພົບກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າທີ່ໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ

ເຮັດໃຫ້ການມາພັກຜ່ອນຢູ່ລາວຂອງທ່ານເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ດ້ວຍສິດທິປະໂຫຍດ ແລະ ໂປຣໂມຊັ່ນພິເສດຕ່າງໆ ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ ວຽງຈັນ.

ຮ່ວມທ່ອງໂລກຕ່າງມິຕິໄປກັບພວກເຮົາ!

ຮ່ວມທ່ອງໂລກຕ່າງມິຕິໄປກັບພວກເຮົາ ໃນວັນງານແຫ່ງການສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃຫ່ມ ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ເພື່ອກ່າວອຳລາປີ 2020 ຢ່າງມີສະໄຕຣ໌! ເຕັມອີ່ມໄປກັບອາຫານສຸດຫຼູລະດັບ 5 ດາວທີ່ຈັດເຕັມ ພ້ອມເຄື່ອງດື່ມ ໄວຍ໌ ເບຍ ໂຊດາ ແລະ ອື່ນໆແບບບໍ່ອັ້ນ. ສຳພັດກັບບັນຍາກາດໃນຮູບແບບແຟນຕາຊີທີ່ສວຍງາມ ເໝືອນຫຼຸດເຂົ້າໄປອີກມິຕິໜື່ງ!

ຮ່ວມທ່ອງໂລກຕ່າງມິຕິໄປກັບພວກເຮົາ!

ຮ່ວມທ່ອງໂລກຕ່າງມິຕິໄປກັບພວກເຮົາ ໃນວັນງານແຫ່ງການສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃຫ່ມ ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ເພື່ອກ່າວອຳລາປີ 2020 ຢ່າງມີສະໄຕຣ໌! ເຕັມອີ່ມໄປກັບອາຫານສຸດຫຼູລະດັບ 5 ດາວທີ່ຈັດເຕັມ ພ້ອມເຄື່ອງດື່ມ ໄວຍ໌ ເບຍ ໂຊດາ ແລະ ອື່ນໆແບບບໍ່ອັ້ນ. ສຳພັດກັບບັນຍາກາດໃນຮູບແບບແຟນຕາຊີທີ່ສວຍງາມ ເໝືອນຫຼຸດເຂົ້າໄປອີກມິຕິໜື່ງ!

ຍິ່ງພັກຫຼາຍ ຍິ່ງປະຫຍັດຫຼາຍ

ໝົດກັງວົນກ່ຽວກັບການວາງແຜນທີ່ພັກ ສຳລັບການເດີນທາງໄປວຽກທຸລະກິດໄລຍະຍາວ ຫລື ສຳລັບການພັກຜ່ອນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂປຼພິເສດ “ລາວທ່ຽວລາວ”

ມອບປະສົບການຂອງການພັກຜ່ອນທີ່ເປັນເລີດທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ກັບ ໂປຼພິເສດລາວທ່ຽວລາວໃນລາຄາ $60 ໂດລາຕໍ່ຄືນ ຈາກມື້ນີ້ເຖິງວັນທີ 31 ເດືອນຕຸລາ 2020. 

ແພັກເກັດພິເສດ Breakfast Anytime

ມອບປະສົບການທີ່ພິເສດຂື້ນອີກລະດັບ ໃນການເຂົ້າພັກທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ດ້ວຍການຈອງແພັກເກັດພິເສດ Breakfast Anytime.

ແພັກເກັດ ADVANCE PURCHASE

ຈອງຫ້ອງພັກໃຫ້ຄຸ້ມທີ່ສຸດກັບໂປຣໂມຊັ້ນ Advance Purchase ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບສ່ວນລົດໄດ້ເຖິງ 25% ເມື່ອທ່ານຈ່າຍທັນທີໃນຂະນະທີ່ຈອງຫ້ອງພັກ. ຈອງເລີຍເພື່ອໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດນີ້

ໂປຣໂມຊັ້ນພິເສດສຳລັບທ້າຍອາທິດ

ທ້າຍອາທິດຄືເວລາທີ່ທ່ານຄວນໃຫ້ລາງວັນແກ່ຕົວທ່ານເອງ ໂດຍການພັກຜ່ອນຢ່າງເຕັມທີ່. ເຂົ້າພັກທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຣາວພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ໃນທ້າຍອາທິດ ເພື່ອການຟື້ນຟູຢ່າງເຕັມປ່ຽມ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສູ້ກັບທຸກໆສິ່ງໃນອາທິດຕໍ່ໄປ.