Crowne Plaza Vientiane

ELEPHANT LOUNGE

ELEPHANT LOUNGE

ELEPHANT LOUNGE

ELEPHANT LOUNGE

ELEPHANT LOUNGE

ELEPHANT LOUNGE

ອີງຫຼັງພັກກາຍຢູ່ທີ່ຫ້ອງຮັບຮອງສັງສັນແຫ່ງໃໝ່ທີ່ສຸດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມາຮ່ວມມ່ວນຊື່ນກັບຄວາມບັນເທິງທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງຈະໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ດ້ວຍບັນຍາກາດຂອງທີ່ອົບອຸ່ນ.

ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມຂອງໂຮງແຮມ, ດ້ວຍບັນຍາກາດສະບາຍໆຂອງຫ້ອງຮັບຮອງ Elephant Lounge ເຮັດໃຫ້ມີສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ເໝາະໃນການຄົ້ນຫາປະສົບການໃໝ່ໆ ຫຼື ພັກຜ່ອນໄປກັບຄັອກເທວຊັ້ນຍອດ ຫຼື ອາຫານຫວ່າງພື້ນເມືອງລົດເລີດ.

ເວລາເປີດບໍລິການ:
ທຸກວັນ: 07:00 - 23:00
|

360 TOUR

|

ເບິ່ງເມນູ 

||

CALL US

All Restaurants and Bars

Where Energy Meets Heritage

3 Merchants

A Market-style Dining

Mosaic

Vientiane's Social Club

Elephant Lounge

A Casual Sanctuary

Garden

The Link - Café and Tapas Bar

The Link