Crowne Plaza Vientiane

ELEPHANT LOUNGE

ELEPHANT LOUNGE

ELEPHANT LOUNGE

ELEPHANT LOUNGE

ELEPHANT LOUNGE

ELEPHANT LOUNGE

ອີງຫຼັງພັກກາຍຢູ່ທີ່ຫ້ອງຮັບຮອງສັງສັນແຫ່ງໃໝ່ທີ່ສຸດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມາຮ່ວມມ່ວນຊື່ນກັບຄວາມບັນເທິງທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງຈະໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ດ້ວຍບັນຍາກາດຂອງທີ່ອົບອຸ່ນ.

ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມຂອງໂຮງແຮມ, ດ້ວຍບັນຍາກາດສະບາຍໆຂອງຫ້ອງຮັບຮອງ Elephant Lounge ເຮັດໃຫ້ມີສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ເໝາະໃນການຄົ້ນຫາປະສົບການໃໝ່ໆ ຫຼື ພັກຜ່ອນໄປກັບຄັອກເທວຊັ້ນຍອດ ຫຼື ອາຫານຫວ່າງພື້ນເມືອງລົດເລີດ.

 

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກມື້ເລີ່ມແຕ່ 09:00 ຫາ 23:00 ໂມງ

|

360 TOUR

|

CALL US

ໂປຣໂມຊັ່ນງານປະຊຸມຫຼ້າສຸດ

Weddings by IHG

LOVE. WED. CELEBRATE.

Book Now, Meet Later

Meet with Confidence

Meeting and Event Offer

Enhanced Meeting and Event

Meetings & Events

First Time Meeting Offer

Meeting and Event Offer

MICE Rewards Offer