Crowne Plaza Vientiane

GARDEN

GARDEN

GARDEN

GARDEN

ສວນບາຣ໌

ຫຼົບເຂົ້າໄປນັ່ງພັກຜ່ອນຢູ່ໃນບໍລິເວນລານເບຍຂອງພວກເຮົາໃນເວລາອາທິດອັດສະດົງ.

ພວກເຮົາມີເບຍລາວ ແລະ ເບຍນາໆຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດສັນເປັນຢ່າງດີ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຄວບຄູ່ກັບອາຫານລົດເລີດ ເຮັດໃຫ້ລານເບຍຂອງພວກເຮົາ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ.

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກມື້ເລີ່ມແຕ່ 17:00 ຫາ 23:00 ໂມງ

|

ຕິດຕໍ່ຫາເຮົາ

ຂໍ້ສະເໜີລ້າສຸດ

Great experience with greater value...

Dining Offers

Experience excellence with greater benefits...

Accommodation Offers

Save more on your meetings...

Meetings and Events Offers