Crowne Plaza Vientiane

ຄວາມສຳເລັດແບບບໍ່ມີດຣາມາ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

 • ບໍລິການອິນເຕີເນັດ WiFi ຄວາມໄວສູງ
 • ອຸ​ປະ​ກອນ​ພາບ ແລະ ສຽງ ແລະ ເຄື່ອງສາຍ​ LCD
 • ເຄື່ອງຫຼິ້ນ VCD/DVD
 • ຊ່າງ​ເຕັກ​ນິກ​ປະ​ຈຳ
 • ໄມ​ໂຄ​ຣ​ໂຟນ ແລະ ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງສຽງ​ພື້ນ​ຖານ
 • ຊຸດເຄື່ອງມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ຄວາມຈຸຂອງຫ້ອງປະຊຸມ

 • level
 • Aress (M2)
 • Theatre Theatre
 • Classroom Classroom
 • I - Shape I - Shape
 • Hollow Square Hollow Square
 • U - Shape U - Shape
  • 1
  • 234
  • 259
  • 144
  • -
  • -
  • -
  • 1
  • 316
  • 370
  • 175
  • -
  • -
  • -
  • G
  • 76
  • 66
  • 36
  • -
  • 28
  • 33
  • 1
  • 550
  • 629
  • 319
  • -
  • -
  • -
  • 1
  • 468
  • 518
  • 288
  • -
  • -
  • -
  • G
  • 69
  • 66
  • 36
  • -
  • 28
  • 23
  • 1
  • 784
  • 1012
  • 555
  • -
  • -
  • -
  • G
  • 70
  • 75
  • 36
  • -
  • 28
  • 23
  • G
  • 70
  • 75
  • 36
  • -
  • 28
  • 23
  • G
  • 76
  • 66
  • 28
  • -
  • 28
  • 23
  • G
  • 76
  • 66
  • 28
  • -
  • 28
  • 23
  • G
  • 151
  • 132
  • 54
  • -
  • 56
  • 44
  • G
  • 145
  • 132
  • 72
  • -
  • 56
  • 35

4 ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ທ່ານຄວນຈັດງານຕ່າງໆທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

CROWNE PLAZA® MEETINGS DIRECTOR

CROWNE PLAZA® MEETINGS DIRECTOR

ນີ້ແມ່ນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານສະເພາະສໍາລັບການຈັດງານທັງໝົດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຈັດການກັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເນັ້ນໃສ່ພາບລວມຫຼັກໆຂອງງານໄດ້.

TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP’S

TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP’S

ພາຍໃນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄໍາສະເໜີຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນດ້ານພື້ນທີ່ຈັດງານ, ລາຄາ ແລະ ວັນທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ.

DAILY MEETINGS DEBRIEF

DAILY MEETINGS DEBRIEF

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນທີ່ແຍກເປັນລາຍການ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດທີ່ຈະບໍລິຫານງົບປະມານຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນເວລາຈິງ.

MEETINGS SERVICE EXCELLENCE

MEETINGS SERVICE EXCELLENCE

ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກໄວ້ວາງໃຈໂດຍນັກຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ 856-21-908888 ອີເມລ໌ vientiane.crownemeeting@ihg.com