Crowne Plaza Vientiane

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants

ຄືກັນກັບພາສາ ແລະ ສິນລະປະຂອງຕົນເອງ ອາຫານຂອງອິນໂດຈີນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂື້ນຕາມເອກະລັກທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ແຕ່ທັງໝົດນີ້ແມ່ນມາຈາກການທີ່ ພໍ່ຄົວຂອງພວກເຮົາທີ່ໃສ່ໃຈໃນການຄັດເລືອກ ສ່ວນປະສົມທີ່ສົດໃໝ່ ແລະ ລົດຊາດທີ່ດີເລີດ.

ຢູ່ທີ່ຫ້ອງອາຫານ 3 Merchants ລົດຊາດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາມາລວມໄວ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດຽວ ດັ່ງນັ້ນທີມງານພໍ່ຄົວທີ່ຊ່ຽວຊານປະຈຳຫ້ອງອາຫານ 3 Merchants ຂໍເຊີນທ່ານຮ່ວມເດີນທາງສຳຜັດກັບທຳນຽມການປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອາຫານຈາກ ປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ, ໄທ, ແລະ ມາເລເຊຍ ເຮັດໃຫ້ອາຫານແຕ່ລະຈານມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຕົບແຕ່ງໃນສະໄຕລ໌ຂອງທາງຮ້ານ.

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການອາຫານທ່ຽງ ແລະ ອາຫານແລງ ພ້ອມກັບການເລືອກສັນເຫຼົ້າວາຍຊັ້ນເລີດ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຫ້ອງອາຫານ 3 Merchants ຂໍມອບປະສົບການແຫ່ງການຮັບປະທານອາຫານທີ່ຫຼູຫຼາ, ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍປະຫວັດສາດອັນອຸດົມຮັ່ງມີຂອງອິນໂດຈີນ.

|

ຕັ້ງທີ່ຊັ້ນ G ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

ໂມງເປີດໃຫ້ບໍລິການ:

 ວັນອາທິດຫາວັນສຸກ
ອາຫານທ່ຽງ 11:30 – 14:30
ອາຫານແລງ 18:00 - 22:30

ວັນເສົາປິດໃຫ້ບໍລິການ

ຈອງທີ່ນັ່ງ 

|

360 TOUR

|

MENU

3 Merchants Menus

3 Merchants

Ban-Xeo

3 Merchants

Beef Short Rib Curry

3 Merchants

Chef Selection of Locally Sourced Vegetables

3 Merchants

Chicken Satay

3 Merchants

Duck Rice Paper Rolls

3 Merchants

Laap

3 Merchants

Luang Prabang Sausage

3 Merchants

Luc-Lac

3 Merchants

Massaman

3 Merchants

Nyam Salad

3 Merchants

Nyam Tha Lae

3 Merchants

Pad Thai

3 Merchants

Penang Spiced Chicken

3 Merchants

Pho Bo

3 Merchants

Pork Belly

3 Merchants

Pork Rice Noodle Lad Na

3 Merchants

Red BBQ Pork Fried Rice

3 Merchants

Sach Moun

3 Merchants

Samlar Machu

3 Merchants

Slow Cooked Spare Ribs

3 Merchants

Tom Yum