Crowne Plaza Vientiane

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants, Where Energy Meets Heritage

3 Merchants

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພາສາ ແລະ ສິນລະປະ ອາຫານອິນໂດຈີນໄດ້ພັດທະນາເອກະລັກທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງ ແຕ່ທັງໝົດກໍຄືການອຸທິດຕົນເພື່ອສ່ວນປະສົມທີ່ສົດໃໝ່ ແລະ ລົດຊາດທີ່ຊົງພະລັງ.

ທີ່ 3 Merchants ລົດຊາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ລວມຕົວກັນໃນທີ່ດຽວ ເນື່ອງຈາກທີມພໍ່ຄົວທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງທາງຮ້ານຈະພາທ່ານເດີນທາງຜ່ານວັດທະນະທຳອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ຄັອນເຊັບຂອງຮ້ານເຮົາຈະ ມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່ອາຫານຈາກ ລາວ ຫວຽດນາມ ໄທ ມາເລເຊຍ ແລະ ອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບການຕົກແຕ່ງໃນຕິ້ມຂອງຮ້ານອາຫານ.

ທາງຮ້ານ 3 Merchants ໃຫ້ບໍລິການທັງອາຫານທົ່ວໄປ ແລະ ອາຫານຄ່ຳ ເສີບພ້ອມກັບໄວນ໌ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຄຸນນະພາບສູງທີ່ຄັດສັນມາເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະມອບປະສົບການການຮັບປະທານອາຫານທີ່ຫຼູຫຼາ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍກິ່ນອາຍຂອງປະຫວັດສາດອິນໂດຈີນ.

|

ເວລາເປີດບໍລິການ: 

ວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ

ອາຫານທ່ຽງ 11:30 ເຊົ້າ ຫາ 2:30 ສວາຍ 


ຊົ່ວໂມງໃຫ້ບໍລິການຊາຍາມບ່າຍ: 2:30 ສວາຍ - 5:30 ແລງ (ຈອງກ່ອນເທົ່ານັ້ນ)
ອາຫານຄ່ຳ 6:00 ແລງ ຫາ 9:30 ແລງ

ວັນເສົາ - ອາທິດ

ສະເພາະອາຫານຄ່ຳ 6:00 ແລງ ຫາ 9:30 ແລງ

ຈອງທັນທີ 

|

ທົວຣ໌ 360

|

VIEW MENU

|

VIEW LUNCH SET MENU

|

All Restaurants and Bars

Where Energy Meets Heritage

3 Merchants

A Market-style Dining

Mosaic

Vientiane's Social Club

Elephant Lounge

A Casual Sanctuary

Garden

The Link - Café and Tapas Bar

The Link