Crowne Plaza Vientiane

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ

Executive Club Lounge

ຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດພິເສດຕ່າງໆໃນຖານະສະມາຊິກຂອງຫ້ອງພັກແບບ Executive Club ເຊຶ່ງເປັນຫ້ອງພັກລະດັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ ມີບໍລິການສຸດພິເສດ ແລະ ສິດທິພິເສດຕ່າງໆສຳລັບແຂກ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການພັກຜ່ອນ ໃນລະດັບພິເສດ ເຊິ່ງລວມເຖິງການລົງຖະບຽນແບບເປັນສ່ວນຕົວ, ລິບແບບໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຕົວ, ອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງ ແລະ ການໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານຟຣີ. ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Club Lounge ຈະມີການບໍລິການອາຫານເຊົ້າແບບບຸບເຟເປັນປະຈໍາທຸກມື້, ເຄື່ອງດື່ມເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນຕະຫຼອດວັນ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃນຕອນແລງ.

ສິດທິພິເສດຂອງ Executive Club

 • ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າຟີຣທີ່ Club Lounge ໃນເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 10:00 ໂມງເຊົ້າ
 • ດື່ມຊາຍາມບ່າຍ (Afternoon tea) ຈາກ 2:00 ໂມງແລງ ຫາ 4:00 ໂມງແລງ
 • ດື່ມຄ໋ອກເທວ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານເບົາ ຄານາເປຟີຣທີ່ Club Lounge ໃນເວລາ 5:00 ໂມງແລງ ຫາ 7:00 ໂມງແລງ 
 • ມີເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຊາ, ກາເຟ, ແລະ ເຄື່ອງດື່ມປອດເຫຼົ້າໃຫ້ບໍລິການຟີຣຕະຫຼອດວັນທີ່ Club Lounge 
 • ບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງທີ່ຫ້ອງພັກຂອງທ່ານ ແລະ ທີ່ Club Lounge 
 • ທ່ານສາມາດໂທພາຍໃນປະເທດຟີຣ 
 • ບໍລິການລີດເຄື່ອງຈໍານວນ 2 ຊຸດຟີຣໃນຂະນະທີ່ທ່ານພັກ 
 • ມີສ່ວນລຸດ 25% ໃນການບໍລິການຊັກລີດຕ່າງໆ 
 • ມີບໍລິການຈັດກຽມຫ້ອງທຸກໆວັນ 
 • ມີສິດທິນໍາໃຊ້ຫ້ອງ Club Boardroom (ຫ້ອງປະຊຸມສາມາດຮັບແຂກທັງຫມົດໄດ້ 8 ຄົນ) ເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການພັກຫນຶ່ງຄັ້ງ 
 • (ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມໃນຂະນະທີ່ຫ້ອງຫວ່າງເທົ່ານັ້ນ) 
 • ມີຫນັງສືພິມລາຍວັນໃຫ້ບໍລິການທ່ານ 

ເວລາໃຫ້ບໍລິການ: 06:00 – 22:00 ໂມງ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ຊັ້ນ 2

Due to the Club Lounge temporary closure, the menu will be offered in-room.

|

360 TOUR

|