Crowne Plaza Vientiane

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ

Executive Club Lounge

ຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດພິເສດຕ່າງໆໃນຖານະສະມາຊິກຂອງຫ້ອງພັກແບບ Executive Club ເຊຶ່ງເປັນຫ້ອງພັກລະດັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຫ້ອງຮັບຮອງ Executive Club ຂອງພວກເຮົາ ມີບໍລິການສຸດພິເສດ ແລະ ສິດທິພິເສດຕ່າງໆສຳລັບແຂກ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການພັກຜ່ອນ ໃນລະດັບພິເສດ ເຊິ່ງລວມເຖິງລິບແບບໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຕົວ, ອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງ ແລະ ການໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານຟຣີ. ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Club Lounge ຈະມີການບໍລິການອາຫານເຊົ້າແບບບຸບເຟເປັນປະຈໍາທຸກມື້, ເຄື່ອງດື່ມເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນຕະຫຼອດວັນ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃນຕອນແລງ.

ສິດທິພິເສດຂອງ Executive Club

  • ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າຟີຣທີ່ Club Area ຮ້ານອາຫານໂມເສດເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 10:00 ໂມງເຊົ້າ (ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 1)
  • ດື່ມຊາຍາມບ່າຍ (Afternoon tea) ຈາກ 2:00 ໂມງແລງ ຫາ 4:00 ໂມງແລງ
  • ດື່ມຄ໋ອກເທວ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານເບົາ ຄານາເປຟີຣທີ່ Club Lounge ໃນເວລາ 5:00 ໂມງແລງ ຫາ 7:00 ໂມງແລງ 
  • ມີເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຊາ, ກາເຟ, ແລະ ເຄື່ອງດື່ມປອດເຫຼົ້າໃຫ້ບໍລິການຟີຣຕະຫຼອດວັນທີ່ Club Lounge 
  • ບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງທີ່ຫ້ອງພັກຂອງທ່ານ ແລະ ທີ່ Club Lounge 
  • ທ່ານສາມາດໂທພາຍໃນປະເທດຟີຣ 
  • ບໍລິການລີດເຄື່ອງຈໍານວນ 2 ຊຸດຟີຣໃນຂະນະທີ່ທ່ານພັກ 
  • ມີສ່ວນລຸດ 25% ໃນການບໍລິການຊັກລີດຕ່າງໆ 
  • ບໍລິການທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງພັກແບບລາຍວັນ
  • ມີສິດທິນໍາໃຊ້ຫ້ອງ Club Boardroom (ຫ້ອງປະຊຸມສາມາດຮັບແຂກທັງຫມົດໄດ້ 8 ຄົນ) ເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການພັກຫນຶ່ງຄັ້ງ. ຕ້ອງຈອງກ່ອນລ່ວງໜ້າ 

 

|

360 TOUR

|