Crowne Plaza Vientiane

Business center

Business Centre

Kết nối mọi thời điểm.

Ở Crowne Plaza Vientiane, mọi thứ bạn cần để hoàn thành công việc luôn trong tầm tay bạn.

Dù đó là sự chuẩn bị phút chót cho một cuộc họp quan trọng hoặc liên lạc với văn phòng ở nhà, chúng tôi cung cấp dịch vụ truy cập 24/7 đến các tiện ích kinh doanh tự phục vụ của chúng tôi – bao gồm internet nhanh nhất của thành phố – đảm bảo bạn có thể hoàn thành công việc.