Crowne Plaza Vientiane

Get Your Success Without The Usual Drama

MEETING SPACES THAT INSPIRE PRODUCTIVITY.

Meeting space that inspire productivity.

FEATURES & SERVICES

FEATURES & SERVICES

FEATURES & SERVICES

Features & Services

 • High-speed WiFi access
 • Audio-visual equipment and LCD projector
 • VCD/DVD players
 • Stand-by technician
 • Microphones and basic sound system

MEETING CAPACITY

 • level
 • Aress (M2)
 • Theatre Theatre
 • Classroom Classroom
 • I - Shape I - Shape
 • Hollow Square Hollow Square
 • U - Shape U - Shape
  • 1
  • 229
  • 98
  • 32
  • -
  • 12
  • 22
  • 1
  • 317
  • 98
  • 48
  • -
  • 20
  • 22
  • G
  • 60
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • 1
  • 553
  • 238
  • 80
  • -
  • -
  • -
  • 1
  • 465
  • 210
  • 72
  • -
  • -
  • -
  • G
  • 65
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • 1
  • 782
  • 350
  • 120
  • -
  • -
  • -
  • G
  • 88
  • 30
  • 9
  • -
  • 12
  • 9
  • G
  • 66
  • 28
  • 8
  • -
  • 28
  • 11
  • G
  • 67
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • G
  • 67
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • G
  • 134
  • 55
  • 24
  • -
  • 18
  • 15
  • G
  • 125
  • 48
  • 24
  • -
  • 14
  • 15

4 Lý do để tổ chức Hội Nghị tại Khách Sạn & Khu Nghỉ Dưỡng Crowne Plaza

GIÁM ĐỐC HỘI NGHỊ CROWNE PLAZA®

GIÁM ĐỐC HỘI NGHỊ CROWNE PLAZA®

Đầu mối tận tâm cho toàn bộ sự kiện của bạn. Chúng tôi đảm nhận mọi chi tiết để bạn tập trung vào tổng thể.

TRẢ LỜI TRONG HAI GIỜ VỀ YÊU CẦU BÁO GIÁ

TRẢ LỜI TRONG HAI GIỜ VỀ YÊU CẦU BÁO GIÁ

Trong vòng hai giờ, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn về không gian, giá và ngày tổ chức.

BÁO CÁO CHI PHÍ HỌP HÀNG NGÀY

BÁO CÁO CHI PHÍ HỌP HÀNG NGÀY

Chúng tôi sẽ gửi danh mục chi phí hàng ngày theo từng mục để bạn quản lý ngân sách hiệu quả theo thực tế.

DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XUẤT SẮC

DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XUẤT SẮC

Được các nhà lập kế hoạch đánh giá là cung cấp dịch vụ hội nghị chất lượng cao mang tới sự hài lòng trong tổng thể.

EVENT ENQUIRY

Please complete the form below and one of our meetings team members will attend to your enquiry. Alternatively, you can contact us on 856-21-908888 or email vientiane.crownemeeting@ihg.com