Crowne Plaza Vientiane

CÁC QUYỀN LỢI ĐỘC ĐÁO

GIỮ CHO BẠN THƯ GIÃN

NGHỆ THUẬT GIỮ SỨC KHỎE

CÁC CƠ SỞ

Nâng cao trải nghiệm lưu trú của bạn với việc sử dụng các cơ sở làm việc và giải trí xuất sắc của chúng tôi.

Executive Club Lounge

Business Center

Health Club

Swimming Pool