Crowne Plaza Vientiane

STANDARD ROOM

STANDARD ROOM

STANDARD ROOM

STANDARD ROOM

STANDARD ROOM

ຫ້ອງດີລັກສ໌ (Standard)

ຂະໜາດຫ້ອງ: 35ຕາແມັດ 1 ຕຽງໃຫຍ່/2 ຕຽງຄູ່ ມີທັງຫ້ອງອະນຸຍາດສູບຢາ/ຫ້ອງຫ້າມສູບຢາ

ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ ປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງສີສັນແບບດັ້ງເດີມຂອງລາວ ກັບໂທນສີທໍາມະຊາດທີ່ສະບາຍຕາ ພ້ອມການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄຫມເຂົ້າໃນການອອກແບບ ເພື່ອຮັບມືກັບທຸກໆການເດີນທາງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເດີນທາງເພື່ອການພັກຜ່ອນ ຫຼື ການເດີນທາງເພື່ອວຽກງານ. ຫ້ອງພັກຂອງພວກມາພ້ອມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ນໂຕະເຮັດວຽກ ໂທລະທັດ 40 ນິ້ວພ້ອມໂປຼແກມບັນເທີງຫຼາກຫຼາຍລວມມີ Netflix ແລະ ເຄື່ອງນອນລະດັບພຣີມ້ຽມ.

ປະເພດຫ້ອງ

• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ (ຮອງຮັບສູບຢາ)
• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ (ບໍ່ຮອງຮັບສູບຢາ)
• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ (ພິເສດ)
• ຫ້ອງຕຽງຄູ່ (ຮອງຮັບສູບຢາ)
• ຫ້ອງຕຽງຄູ່ (ບໍ່ຮອງຮັບສູບຢາ)

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

  • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 40 ນິ້ວ  
  • ໂປຼແກມ Netflix  
  • ຕັ່ງນັ່ງເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ສາມາດປັບໄດ້
  • ໂຕະເຮັດວຽກສະເພາະ
  • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ
  • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ
  • ຕູ້ເຊັບນິລະໄພພາຍໃນຫ້ອງພັກ
  • ຊຸດຄຸມອາບນໍ້າ ແລະ ເກີບກັນມື່ນ

ການແຈ້ງເຂົ້າພັກ | ການແຈ້ງອອກ

  • ເວລາໃນການແຈ້ງເຂົ້າພັກ : 15 ໂມງ
  • ເວລາໃນການແຈ້ງອອກ    : 12 ໂມງ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ

ບໍລິການ WiFi

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍບຼອດແບນ  ທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຟຣີທົ່ວໂຮງແຮມ.

ຫ້ອງພັກອື່ນໆ

ຫ້ອງ Standard ວິວແມ່ຂອງ

ຫ້ອງ Standard ພ້ອມ Club Lounge

ຫ້ອງຊັ້ນທຸລະກິດ (BUSINESS ROOM)

ຫ້ອງ ເອັກເຊັກຄູທີບ ຊູທ໌ສ໌ (EXECUTIVE SUITE)

ຫ້ອງດີລັກສ໌ ຊູທ໌ສ໌ (DELUXE SUITE)

ຫ້ອງສູດປະທານ (PRESIDENTIAL SUITE)