BUSINESS ROOM

BUSINESS ROOM

BUSINESS ROOM

BUSINESS ROOM

BUSINESS ROOM

We Don't Talk Anymore

BUSINESS ROOM

ຂະໜາດຫ້ອງ: 45ຕາແມັດ 1 ຕຽງໃຫຍ່ພິເສດ ມີທັງຫ້ອງອະນຸຍາດສູບຢາ/ຫ້ອງຫ້າມສູບຢາ

ປະກອບມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຫຼູຫຼາແບບຄົບວົງຈອນ ພ້ອມກັບພື້ນທີ່ພິເສດທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານ. ຫ້ອງພັກປະກອບມີໂຊຟາຜ້າກຳມະຫຍີ່ທີ່ຫຼູຫຼາ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີພື້ນທີ່ໃນການພັກຜ່ອນ ແລະ ເພີດເພີນໄປກັບສິ່ງທີດີທີ່ສຸດ ແລະ ຍັງປະກອບດ້ວຍຫ້ອງແຕ່ງໂຕທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຫ້ອງອາບນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຝັກບົວແບບສາຍຝົນ. ນອກຈາກນີ້, ແຂກທີ່ເຂົ້າພັກທີ່ຫ້ອງ Business ຍັງໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Executive Club Lounge ສຸດພິເສດຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

  • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 40 ນິ້ວ  
  • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ
  • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ
  • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
  • ຊຸດໂຊຟາ

ການແຈ້ງເຂົ້າພັກ | ການແຈ້ງອອກ

  • ເວລາໃນການແຈ້ງເຂົ້າພັກ : 15 ໂມງ
  • ເວລາໃນການແຈ້ງອອກ    : 12 ໂມງ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ

  • ເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Club Lounge ໄດ້
  • ລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການແບບພິເສດ
  • ອາຫານເຊົ້າ, ນ້ຳຊາໃນຕອນບ່າຍ ລວມໄປເຖິງ ເຄື່ອງດື່ມຕອນແລງຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Club Lounge

ບໍລິການ WiFi

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍບຼອດແບນ  ທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຟຣີທົ່ວໂຮງແຮມ.

OTHER ROOMS

Deluxe Rooms

DELUXE MEKONG VIEW

CROWNE PLAZA CLUB

EXECUTIVE SUITE

DELUXE SUITE

PRESIDENTIAL SUITE