Crowne Plaza Vientiane

BUSINESS ROOM

BUSINESS ROOM

BUSINESS ROOM

BUSINESS ROOM

BUSINESS ROOM

We Don't Talk Anymore

ຫ້ອງຊັ້ນທຸລະກິດ (BUSINESS ROOM)

ຂະໜາດຫ້ອງ: 45ຕາແມັດ 1 ຕຽງໃຫຍ່ພິເສດ ຫ້ອງຫ້າມສູບຢາ

ປະກອບມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຫຼູຫຼາແບບຄົບວົງຈອນ ພ້ອມກັບພື້ນທີ່ພິເສດທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານ. ຫ້ອງພັກປະກອບມີໂຊຟາຜ້າກຳມະຫຍີ່ທີ່ຫຼູຫຼາ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີພື້ນທີ່ໃນການພັກຜ່ອນ ແລະ ເພີດເພີນໄປກັບສິ່ງທີດີທີ່ສຸດ ແລະ ຍັງປະກອບດ້ວຍຫ້ອງແຕ່ງໂຕທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຫ້ອງອາບນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຝັກບົວແບບສາຍຝົນ. ນອກຈາກນີ້, ແຂກທີ່ເຂົ້າພັກທີ່ຫ້ອງ Business ຍັງໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Executive Club Lounge ສຸດພິເສດຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ.

ປະເພດຫ້ອງ


• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວພ້ອມ lounge access (ບໍ່ຮອງຮັຍສູບຢາ)
• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວຊັ້ນເທິງສຸດພ້ອມ lounge access

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

 • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 40 ນິ້ວ  
 • ຟຣີ Netflix
 • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ
 • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ
 • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
 • ຊຸດໂຊຟາ

ການແຈ້ງເຂົ້າພັກ | ການແຈ້ງອອກ

 • ເວລາໃນການແຈ້ງເຂົ້າພັກ : 15 ໂມງ
 • ເວລາໃນການແຈ້ງອອກ    : 12 ໂມງ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ

 • ເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Club Lounge ໄດ້
 • ລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການແບບພິເສດ
 • ອາຫານເຊົ້າ, ນ້ຳຊາໃນຕອນບ່າຍ ລວມໄປເຖິງ ເຄື່ອງດື່ມຕອນແລງຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Club Lounge

ບໍລິການ WiFi

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍບຼອດແບນ  ທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຟຣີທົ່ວໂຮງແຮມ.

ຫ້ອງພັກອື່ນໆ

ຫ້ອງ STANDARD

ຫ້ອງ Standard ວິວແມ່ຂອງ

ຫ້ອງ Standard ພ້ອມ Club Lounge

ຫ້ອງ ເອັກເຊັກຄູທີບ ຊູທ໌ສ໌ (EXECUTIVE SUITE)

ຫ້ອງດີລັກສ໌ ຊູທ໌ສ໌ (DELUXE SUITE)

ຫ້ອງສູດປະທານ (PRESIDENTIAL SUITE)