Crowne Plaza Vientiane

BATHROOM

BATHROOM

EXECUTIVE SUITE

EXECUTIVE SUITE

EXECUTIVE SUITE

EXECUTIVE SUITE

EXECUTIVE SUITE

ADDITIONAL LOO

WALK-IN CLOSET

WALK-IN CLOSET

ຫ້ອງຊັ້ນທຸລະກິດແບບຄິງ (EXECUTIVE SUITE)

ຂະໜາດຫ້ອງ: 70ຕາແມັດ 1 ຕຽງໃຫຍ່ພິເສດ ຫ້ອງຫ້າມສູບຢາ

ເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນທີ່ມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍກວ້າງຂວາງສໍາລັບນັກເດີນທາງແບບນັກທຸລະກິດ ຫຼື ແຂກທຸກປະເພດທີ່ຕ້ອງການການບໍລິການທີ່ເໜືອກວ່າ. ດ້ວຍຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະ ຫ້ອງນອນທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ຢ່າງເຫຼືອເຟືອສໍາລັບການເຮັດວຽກ ຫຼື ການຜ່ອນຄາຍ ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມສົມບູນແບບ ແລະ ເໝາະສໍາລັບການພັກໄລຍະຍາວ. ຫ້ອງພັກມີການອອກແບບຮ່ວມສະໄໝທີ່ສວຍງາມຄົບວົງຈອນດ້ວຍ ຄວາມຮູ້ສຶກແບບລາວດັ່ງເດີມ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງເຕັມຮູບແບບ. ໃນຫ້ອງສູດທີ່ກວ້າງຂວາງແຕ່ລະຫ້ອງ ຈະປະກອບມີ ຫ້ອງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ ແລະ ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ ລວມໄປເຖິງຍັງໄດ້ຮັບສິດໃນການເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Executive Club Lounge ຂອງພວກເຮົານຳອີກ

ປະເພດຫ້ອງ

• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວຊັ້ນເທິງສຸດພ້ອມ lounge access
• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວຊັ້ນເທິງສຸດພ້ອມ lounge access ແລະ ວິວສະນ້ຳ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

 • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 48 ນິ້ວ  
 • ຟຣີ Netflix
 • ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ກວ້າງຂວາງ
 • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
 • ຫ້ອງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມດ້ວຍອ່າງອາບນໍ້າ
 • ຕູ້ອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ

ການແຈ້ງເຂົ້າພັກ | ການແຈ້ງອອກ

 • ເວລາໃນການແຈ້ງເຂົ້າພັກ : 15 ໂມງ
 • ເວລາໃນການແຈ້ງອອກ    : 12 ໂມງ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ

 • ເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Club Lounge ໄດ້
 • ລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການແບບພິເສດ
 • ອາຫານເຊົ້າ, ນ້ຳຊາໃນຕອນບ່າຍ ລວມໄປເຖິງ ເຄື່ອງດື່ມຕອນແລງຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Club Lounge

ບໍລິການ WiFi

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍບຼອດແບນ  ທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຟຣີທົ່ວໂຮງແຮມ.

ຫ້ອງພັກອື່ນໆ

ຫ້ອງ STANDARD

ຫ້ອງ Standard ວິວແມ່ຂອງ

ຫ້ອງ Standard ພ້ອມ Club Lounge

ຫ້ອງຊັ້ນທຸລະກິດ (BUSINESS ROOM)

ຫ້ອງດີລັກສ໌ ຊູທ໌ສ໌ (DELUXE SUITE)

ຫ້ອງສູດປະທານ (PRESIDENTIAL SUITE)