Crowne Plaza Vientiane

BATHROOM

BATHROOM

EXECUTIVE SUITE

EXECUTIVE SUITE

EXECUTIVE SUITE

EXECUTIVE SUITE

EXECUTIVE SUITE

ADDITIONAL LOO

WALK-IN CLOSET

WALK-IN CLOSET

Business King Rooms

ຂະໜາດຫ້ອງ: 70ຕາແມັດ 1 ຕຽງໃຫຍ່ພິເສດ ຫ້ອງຫ້າມສູບຢາ

ເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນທີ່ມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍກວ້າງຂວາງສໍາລັບນັກເດີນທາງແບບນັກທຸລະກິດ ຫຼື ແຂກທຸກປະເພດທີ່ຕ້ອງການການບໍລິການທີ່ເໜືອກວ່າ. ດ້ວຍຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະ ຫ້ອງນອນທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ຢ່າງເຫຼືອເຟືອສໍາລັບການເຮັດວຽກ ຫຼື ການຜ່ອນຄາຍ ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມສົມບູນແບບ ແລະ ເໝາະສໍາລັບການພັກໄລຍະຍາວ. ຫ້ອງພັກມີການອອກແບບຮ່ວມສະໄໝທີ່ສວຍງາມຄົບວົງຈອນດ້ວຍ ຄວາມຮູ້ສຶກແບບລາວດັ່ງເດີມ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງເຕັມຮູບແບບ. ໃນຫ້ອງສູດທີ່ກວ້າງຂວາງແຕ່ລະຫ້ອງ ຈະປະກອບມີ ຫ້ອງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ ແລະ ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ ລວມໄປເຖິງຍັງໄດ້ຮັບສິດໃນການເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Executive Club Lounge ຂອງພວກເຮົານຳອີກ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

  • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 48 ນິ້ວ  
  • ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ກວ້າງຂວາງ
  • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
  • ຫ້ອງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມດ້ວຍອ່າງອາບນໍ້າ
  • ຕູ້ອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ

ການແຈ້ງເຂົ້າພັກ | ການແຈ້ງອອກ

  • ເວລາໃນການແຈ້ງເຂົ້າພັກ : 15 ໂມງ
  • ເວລາໃນການແຈ້ງອອກ    : 12 ໂມງ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ

  • ເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Club Lounge ໄດ້
  • ລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການແບບພິເສດ
  • ອາຫານເຊົ້າ, ນ້ຳຊາໃນຕອນບ່າຍ ລວມໄປເຖິງ ເຄື່ອງດື່ມຕອນແລງຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Club Lounge

ບໍລິການ WiFi

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍບຼອດແບນ  ທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຟຣີທົ່ວໂຮງແຮມ.

OTHER ROOMS

Deluxe Rooms

DELUXE MEKONG VIEW

CROWNE PLAZA CLUB

BUSINESS ROOM

DELUXE SUITE

PRESIDENTIAL SUITE