DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

ຂະໜາດຫ້ອງ: 105ຕາແມັດ

ຝາຫ້ອງຕົບແຕ່ງດ້ວຍໄມ້ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ພົມປູພື້ນທີ່ຫຼູຫຼາເປັນການເພີ່ມຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ຫ້ອງສູດແຫ່ງນີ້. ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການພັກຜ່ອນ ທັງສົມບູນແບບໄປດ້ວຍ ຕູ້ເຢັນຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃນຫ້ອງ ແລະ ໂທລະທັດຈໍແບນ. ແຂກທີ່ເຂົ້າພັກຫ້ອງປະເພດນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບສິດໃນການເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Executive Club Lounge, ລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການແບບພິເສດ, ພ້ອມຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕອນແລງ ອີກດ້ວຍ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

  • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 48 ນິ້ວ  
  • ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ກວ້າງຂວາງ
  • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
  • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ 
  • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ

 

ການແຈ້ງເຂົ້າພັກ | ການແຈ້ງອອກ

  • ເວລາໃນການແຈ້ງເຂົ້າພັກ : 15 ໂມງ
  • ເວລາໃນການແຈ້ງອອກ    : 12 ໂມງ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ

  • ເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Club Lounge ໄດ້
  • ລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການແບບພິເສດ
  • ອາຫານເຊົ້າ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕອນແລງຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Executive Club Lounge

ບໍລິການ WiFi

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍບຼອດແບນ  ທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຟຣີທົ່ວໂຮງແຮມ.

OTHER ROOMS

Deluxe Rooms

DELUXE MEKONG VIEW

CROWNE PLAZA CLUB

BUSINESS ROOM

EXECUTIVE SUITE

PRESIDENTIAL SUITE