Crowne Plaza Vientiane

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE SUITE

ຫ້ອງດີລັກສ໌ ຊູທ໌ສ໌ (DELUXE SUITE)

ຂະໜາດຫ້ອງ: 105ຕາແມັດ

ຝາຫ້ອງຕົບແຕ່ງດ້ວຍໄມ້ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ພົມປູພື້ນທີ່ຫຼູຫຼາເປັນການເພີ່ມຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ຫ້ອງສູດແຫ່ງນີ້. ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການພັກຜ່ອນ ທັງສົມບູນແບບໄປດ້ວຍ ຕູ້ເຢັນຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃນຫ້ອງ ແລະ ໂທລະທັດຈໍແບນ. ແຂກທີ່ເຂົ້າພັກຫ້ອງປະເພດນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບສິດໃນການເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Executive Club Lounge, ລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການແບບພິເສດ, ພ້ອມຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕອນແລງ ອີກດ້ວຍ.

ປະເພດຫ້ອງ

• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວຊັ້ນເທິງສຸດພ້ອມ lounge access

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

 • ໂທລະທັດຈໍແບນຂະໜາດ 48 ນິ້ວ 
 • ຟຣີ Netflix
 • ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ກວ້າງຂວາງ
 • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
 • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ 
 • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ

 

ການແຈ້ງເຂົ້າພັກ | ການແຈ້ງອອກ

 • ເວລາໃນການແຈ້ງເຂົ້າພັກ : 15 ໂມງ
 • ເວລາໃນການແຈ້ງອອກ    : 12 ໂມງ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ

 • ເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງ Club Lounge ໄດ້
 • ລົງທະບຽນໃຊ້ບໍລິການແບບພິເສດ
 • ອາຫານເຊົ້າ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕອນແລງຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Executive Club Lounge

ບໍລິການ WiFi

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍບຼອດແບນ  ທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຟຣີທົ່ວໂຮງແຮມ.

ຫ້ອງພັກອື່ນໆ

ຫ້ອງ STANDARD

ຫ້ອງ Standard ວິວແມ່ຂອງ

ຫ້ອງ Standard ພ້ອມ Club Lounge

ຫ້ອງຊັ້ນທຸລະກິດ (BUSINESS ROOM)

ຫ້ອງ ເອັກເຊັກຄູທີບ ຊູທ໌ສ໌ (EXECUTIVE SUITE)

ຫ້ອງສູດປະທານ (PRESIDENTIAL SUITE)