Crowne Plaza Vientiane

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

ຫ້ອງສູດປະທານ (PRESIDENTIAL SUITE)

ຂະໜາດຫ້ອງ: 140ຕາແມັດ

ຫ້ອງສູດຂະໜາດໃຫຍ່ຫ້ອງນີ້ ມີການປະສົມປະສານ ອົງປະກອບຂອງຄວາມເປັນລາວແບບດັ້ງເດີມ ເຂົ້າກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການອອກແບບຮ່ວມສະໄໝທີ່ເນັ້ນຄວາມສະດວກສະບາຍ. ຫ້ອງສູດຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນເທິງສຸດຂອງໂຮງແຮມ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດແນມເຫັນທັດສະນິຍາພາບອັນສວຍສົດງົດງາມຂອງແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຢ່າງກວ້າງໄກ ຈາກປ່ອງຢ້ຽມຂະໜາດໃຫຍ່ທັງສີ່ບານ. ຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະ ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານແບບແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ບັນດາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຄັດສັນເປັນພິເສດ ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງນີ້ກາຍເປັນເຮືອນຫຼັງທີສອງທີ່ຫຼູຫຼາຂອງທ່ານ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນສະຖານທີ່ແຫ່ງການພັກຜ່ອນທີ່ທັນສະໄໝ, ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ມີສະຖານທີ່ໃດທຽບເທົ່າໄດ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ປະເພດຫ້ອງ

• ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວຊັ້ນເທິງສຸດພ້ອມ lounge access

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

  • ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ 
  • ຟຣີ Netflix
  • ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
  • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
  • ຕູ້ໃສ່ອາຫານ
  • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ 
  • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ

ການແຈ້ງເຂົ້າພັກ | ການແຈ້ງອອກ

  • ເວລາໃນການແຈ້ງເຂົ້າພັກ : 15 ໂມງ
  • ເວລາໃນການແຈ້ງອອກ : 12 ໂມງ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ

ບໍລິການ WiFi

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍບຼອດແບນ  ທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຟຣີທົ່ວໂຮງແຮມ.

ຫ້ອງພັກອື່ນໆ

ຫ້ອງ STANDARD

ຫ້ອງ Standard ວິວແມ່ຂອງ

ຫ້ອງ Standard ພ້ອມ Club Lounge

ຫ້ອງຊັ້ນທຸລະກິດ (BUSINESS ROOM)

ຫ້ອງ ເອັກເຊັກຄູທີບ ຊູທ໌ສ໌ (EXECUTIVE SUITE)

ຫ້ອງດີລັກສ໌ ຊູທ໌ສ໌ (DELUXE SUITE)