Crowne Plaza Vientiane

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

PRESIDENTIAL SUITE

ຂະໜາດຫ້ອງ: 140ຕາແມັດ

ຫ້ອງສູດຂະໜາດໃຫຍ່ຫ້ອງນີ້ ມີການປະສົມປະສານ ອົງປະກອບຂອງຄວາມເປັນລາວແບບດັ້ງເດີມ ເຂົ້າກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການອອກແບບຮ່ວມສະໄໝທີ່ເນັ້ນຄວາມສະດວກສະບາຍ. ຫ້ອງສູດຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນເທິງສຸດຂອງໂຮງແຮມ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດແນມເຫັນທັດສະນິຍາພາບອັນສວຍສົດງົດງາມຂອງແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຢ່າງກວ້າງໄກ ຈາກປ່ອງຢ້ຽມຂະໜາດໃຫຍ່ທັງສີ່ບານ. ຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະ ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານແບບແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ບັນດາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຄັດສັນເປັນພິເສດ ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງນີ້ກາຍເປັນເຮືອນຫຼັງທີສອງທີ່ຫຼູຫຼາຂອງທ່ານ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນສະຖານທີ່ແຫ່ງການພັກຜ່ອນທີ່ທັນສະໄໝ, ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ມີສະຖານທີ່ໃດທຽບເທົ່າໄດ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

  • ຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ 
  • ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
  • ຫ້ອງແຕ່ງໂຕ
  • ຕູ້ໃສ່ອາຫານ
  • ອ່າງອາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄໝ 
  • ຫ້ອງອາບນໍ້າພ້ອມດ້ວຍຝັກບົວສາຍຝົນ

ການແຈ້ງເຂົ້າພັກ | ການແຈ້ງອອກ

  • ເວລາໃນການແຈ້ງເຂົ້າພັກ : 15 ໂມງ
  • ເວລາໃນການແຈ້ງອອກ : 12 ໂມງ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ

ບໍລິການ WiFi

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍບຼອດແບນ  ທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຟຣີທົ່ວໂຮງແຮມ.

OTHER ROOMS

Deluxe Rooms

DELUXE MEKONG VIEW

CROWNE PLAZA CLUB

BUSINESS ROOM

EXECUTIVE SUITE

DELUXE SUITE