Crowne Plaza Vientiane

ຄວາມສຳເລັດແບບບໍ່ມີດຣາມາ

ພົບກັບການບໍລິການການລະດັບເລີດຂອງການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາດູແລລາຍລະອຽດທັງຫມົດ ...

ຄວາມສຳເລັດແບບບໍ່ມີດຣາມາ

ພົບກັບການບໍລິການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງທີ່ດີເລີດ ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ດ້ວຍທີມງານມືອາຊີບທີ່ມີປະສົບການຢ່າງເຕັມປ່ຽມ, ທີມງານ ຄຣາວ ມີດຕິ້ງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຈັດງານໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຈັດງານແບບຫາຍກັງວົນ.

ຄວາມສຳເລັດແບບບໍ່ມີດຣາມາຕ້ອງ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

|

ໂທຫາພວກເຮົາ

|

ທົວແບບ 360 ອົງສາ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເວົ້າ ...

Nattaorn - Big Blue

"ຂ້ອຍຮູ້ສຶກປະທັບໃຈກັບທັດສະນະຄະຕິການບໍລິການທີ່ເອົາໃຈໃສ່”

Somboun - EXCREW & P.P.P Activation Agency Event Organizer

"ຂ້ອຍປະທັບໃຈ ໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ເປັນເລີດ ແລະ ທີມງານທີ່ຄອຍສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່”

Santi - Anti-Design Event Organizer

"ປະທັບໃຈການປະສານງານທີ່ດີເລີດຂອງທີມງານ”

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ [Hotel_phone] ຫຼື ອີເມລ໌ ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ 856-21-908888  ຫຼື ອີເມລ໌ alisa.khounsombath@ihg.com