Crowne Plaza Vientiane

ຄວາມສຳເລັດແບບບໍ່ມີດຣາມາ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

ຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນ & ບໍລິການຕ່າງໆ

 • ບໍລິການອິນເຕີເນັດ WiFi ຄວາມໄວສູງ
 • ອຸ​ປະ​ກອນ​ພາບ ແລະ ສຽງ ແລະ ເຄື່ອງສາຍ​ LCD
 • ເຄື່ອງຫຼິ້ນ VCD/DVD
 • ຊ່າງ​ເຕັກ​ນິກ​ປະ​ຈຳ
 • ໄມ​ໂຄ​ຣ​ໂຟນ ແລະ ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງສຽງ​ພື້ນ​ຖານ
 • ຊຸດເຄື່ອງມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ຄວາມຈຸຂອງຫ້ອງປະຊຸມ

 • level
 • Aress (M2)
 • Theatre Theatre
 • Classroom Classroom
 • I - Shape I - Shape
 • Hollow Square Hollow Square
 • U - Shape U - Shape
  • 1
  • 229
  • 98
  • 32
  • -
  • 12
  • 22
  • 1
  • 317
  • 98
  • 48
  • -
  • 20
  • 22
  • G
  • 60
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • 1
  • 553
  • 238
  • 80
  • -
  • -
  • -
  • 1
  • 465
  • 210
  • 72
  • -
  • -
  • -
  • G
  • 65
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • 1
  • 782
  • 350
  • 120
  • -
  • -
  • -
  • G
  • 88
  • 30
  • 9
  • -
  • 12
  • 9
  • G
  • 66
  • 28
  • 8
  • -
  • 28
  • 11
  • G
  • 67
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • G
  • 67
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • G
  • 134
  • 55
  • 24
  • -
  • 18
  • 15
  • G
  • 125
  • 48
  • 24
  • -
  • 14
  • 15

4 ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ທ່ານຄວນຈັດງານຕ່າງໆທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

CROWNE PLAZA® MEETINGS DIRECTOR

CROWNE PLAZA® MEETINGS DIRECTOR

ນີ້ແມ່ນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານສະເພາະສໍາລັບການຈັດງານທັງໝົດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຈັດການກັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເນັ້ນໃສ່ພາບລວມຫຼັກໆຂອງງານໄດ້.

TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP’S

TWO-HOUR RESPONSE GUARANTEE ON RFP’S

ພາຍໃນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄໍາສະເໜີຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນດ້ານພື້ນທີ່ຈັດງານ, ລາຄາ ແລະ ວັນທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ.

DAILY MEETINGS DEBRIEF

DAILY MEETINGS DEBRIEF

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນທີ່ແຍກເປັນລາຍການ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດທີ່ຈະບໍລິຫານງົບປະມານຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນເວລາຈິງ.

MEETINGS SERVICE EXCELLENCE

MEETINGS SERVICE EXCELLENCE

ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກໄວ້ວາງໃຈໂດຍນັກຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ [Hotel_phone] ຫຼື ອີເມລ໌ ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ 856-21-908888  ຫຼື ອີເມລ໌ alisa.khounsombath@ihg.com