Crowne Plaza Vientiane

WEDDING PACKAGES

Wedding Packages

ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ, ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເຟັ້ນເອົາແພັກເກັດແຕ່ງງານທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາແຂກທຸກຄົນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ແນ່ນອນວ່າ ວັນແຕ່ງງານ ແມ່ນຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມື້ນັ້ນຂອງທ່ານອອກມາສົມບູນແບບທີ່ສຸດຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

 

WEDDING PACKAGE 

 

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເບີ +856 21 908 888 ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ອີເມລ vientiane.crownemeeting@ihg.com

ແບບຟອມສອບຖາມ

ກະລຸນາໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕາມຫ້ອງດັ່ງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນຮັບຄຳປຶກສາຟຣີຈາກຜູ້ຮູ້ຂອງພວກເຮົາ. ຫຼື ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ  +856 21 908 888 ຫຼື ອີເມລ Vientiane.crownemeeting@ihg.com