Crowne Plaza Vientiane

WEDDING PACKAGES

ແພັກເກັດງານແຕ່ງງານ

ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ, ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເຟັ້ນເອົາແພັກເກັດແຕ່ງງານທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາແຂກທຸກຄົນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ແນ່ນອນວ່າ ວັນແຕ່ງງານ ແມ່ນຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມື້ນັ້ນຂອງທ່ານອອກມາສົມບູນແບບທີ່ສຸດຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

|

ຕິດຕໍ່ຫາທາງເຮົາ

|

JADE PACKAGE

|

ທົດລອງຊິມອາຫານສຳລັບ 4 ທ່ານ

ປຶ້ມລົງທະບຽນຂອງໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ

ກ່ອງໃສ່ບັດເຊີນ

ບໍລິການຈັດດອກໄມ້ຟຣີຢູ່ໂຕະຕ້ອນຮັບໜ້າງານ

ດອງໄມ້ຕັ້ງຢູ່ກາງໜ້າໂຕະຂອງບັນດາແຂກ

ຂາຕັ້ງສຳລັບຮູບຄູ່ບ່າວສາວໜ້າງານ

ພົມແດງຈາກປະຕູທາງເຂົ້າ່ເວທີປະຈຳງານ

ເຄັກປອມ 5 ຊັ້ນ ພ້ອມ ຂອງແທ້ຢູ່ຊັ້ນຈອມສຸດ

ຜ້າເຊັດປາກ ແລະ ຊົບຕັ່ງນັ່ງ

ໂຕ VIP ຟຣີ 3 ໂຕະ

ວາຍຊັ້ນດີຟີ 2 ຂວດສຳລັບໂຕະເຈົ້າສາວ

ຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງສຳລັບເຈົ້າບ່າວ ແລະ ເຈົ້າສາວ


|

ເພີ່ມເຕີມ:

ວົງດົດຕີ (ກີຕ້າ ແລະ ໄວໂອລິນ) ໃນຊ່ວງພິທີເປີດງານວິວາ ແລະ ໃນຊ່ວງພາເຈົ້າບ່າວເຈົ້າສາວຂຶ້ນສູ່ເວທີ

ເຄື່ອງດື່ມສຳລັບເຈົ້າບ່າວ ແລະ ເຈົ້າສາວ

ໄຟຕິດຕາມ

ຈໍ LCD ແລະ ໂປຣເຈັກເຕີ້

 

 

RUBY PACKAGE

|

ຟຣີຫ້ອງພັກ Deluxe 1 ຄືນ ພ້ອມອາຫານເຊົ້າສຳລັບ 2 ທ່ານ

ບໍລິການນວດໜ້າ, ບໍລິການ Manicure ແລະ Pedicure ຟຣີ ສຳລັບເຈົ້າສາວຟຣີກ່ອນມື້ງານແຕ່ງ

ທົດລອງຊິມອາຫານສຳລັບ 6 ທ່ານ

ປຶ້ມລົງທະບຽນຂອງໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ

ກ່ອງໃສ່ບັດເຊີນ

ບໍລິການຈັດດອກໄມ້ຟຣີຢູ່ໂຕະຕ້ອນຮັບໜ້າງານ

ດອງໄມ້ຕັ້ງຢູ່ກາງໜ້າໂຕະຂອງບັນດາແຂກ

ຂາຕັ້ງສຳລັບຮູບຄູ່ບ່າວສາວໜ້າງານ

ພົມແດງຈາກປະຕູທາງເຂົ້າ່ເວທີປະຈຳງານ

ເຄັກປອມ 5 ຊັ້ນ ພ້ອມ ຂອງແທ້ຢູ່ຊັ້ນຈອມສຸດ

ຜ້າເຊັດປາກ ແລະ ຊົບຕັ່ງນັ່ງ

ໂຕ VIP ຟຣີ 3 ໂຕະ

ວາຍຊັ້ນດີຟີ 2 ຂວດສຳລັບໂຕະເຈົ້າສາວ

ຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງສຳລັບເຈົ້າບ່າວ ແລະ ເຈົ້າສາວ

 


ເພີ່ມເຕີມ:

ວົງດົດຕີ (ກີຕ້າ ແລະ ໄວໂອລິນ) ໃນຊ່ວງພິທີເປີດງານວິວາ ແລະ ໃນຊ່ວງພາເຈົ້າບ່າວເຈົ້າສາວຂຶ້ນສູ່ເວທີ

ເຄື່ອງດື່ມສຳລັບເຈົ້າບ່າວ ແລະ ເຈົ້າສາວ

ໄຟຕິດຕາມ

ຈໍ LCD ແລະ ໂປຣເຈັກເຕີ້

ເຄື່ອງດື່ມຟຣີກ່ອນຮັບປະທານອາຫານ 30 ນາທີ (ວາຍ, ເບຍລາວ, ເຄື່ອງດື່ມຊິວທົ່ວໄປ)

ໂຄສົກປະຈຳງານ

 

 

SAPPHIRE PACKAGE

|

ວັອດເຊີ້ອາຫານຄ່ຳສຳລັບ 2 ທ່ານ ທີ່ຮ້ານອາຫານໂມເສກໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ 1 ປີ, ຟຣີຫ້ອງພັກ Deluxe 1 (1) ຄືນ ພ້ອມອາຫານເຊົ້າສຳລັບ 2 ທ່ານ, (2) ຟຣີອັບເກຣດຫ້ອງໃຫ້ເປັນຫ້ອງ Suite ສຳລັບຄູ່ບ່າວສາວເສີບພ້ອມອາຫານເຊົ້າຂອງມື້ວັນວິວາ

 

ທົດລອງຊິມອາຫານສຳລັບ 6 ທ່ານ

ປຶ້ມລົງທະບຽນຂອງໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ

ກ່ອງໃສ່ບັດເຊີນ

ບໍລິການຈັດດອກໄມ້ຟຣີຢູ່ໂຕະຕ້ອນຮັບໜ້າງານ

ດອງໄມ້ຕັ້ງຢູ່ກາງໜ້າໂຕະຂອງບັນດາແຂກ

ຊໍ່ດອກໄມ້ສຳລັບເຈົ້າບ່າວເຈົ້າສາວຟຣີ ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 30 ຊມ.

ຟຣີຊຸ້ມໜ້າງານປະດັບດ້ວຍດອກໄມ້

ກະຕ່າດອກໄມ້ 2 ອັນຂາຕັ້ງສຳລັບຮູບຄູ່ບ່າວສາວໜ້າງານ

ພົມແດງຈາກປະຕູທາງເຂົ້າ່ເວທີປະຈຳງານ

ເຄັກປອມ 5 ຊັ້ນ ພ້ອມ ຂອງແທ້ຢູ່ຊັ້ນຈອມສຸດ

ຜ້າເຊັດປາກ ແລະ ຊົບຕັ່ງນັ່ງ

ໂຕ VIP ຟຣີ 3 ໂຕະ

ວາຍຊັ້ນດີຟີ 2 ຂວດສຳລັບໂຕະເຈົ້າສາວ

ຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງສຳລັບເຈົ້າບ່າວ ແລະ ເຈົ້າສາວ

ເຄື່ອງດື່ມກ່ອນິທີເປີດສຳລັບເຈົ້າບ່າວເຈົ້າສາວ

ໄຟຕິດຕາມ

ຈໍ LCD ແລະ ໂປຣເຈັກເຕີ້

ວົງດົດຕີ (ກີຕ້າ ແລະ ໄວໂອລິນ) ໃນຊ່ວງພິທີເປີດງານວິວາ ແລະ ໃນຊ່ວງພາເຈົ້າບ່າວເຈົ້າສາວຂຶ້ນສູ່ເວທີ

ໂຄສົກປະຈຳງານ

ລາຄາຫ້ອງພັກພິເສດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ້ວມງານແຕ່ງງານ

 

ເພີ່ມເຕີມ:

 

ຊ່າງກ້ອງ 1 ຄົນ ພ້ອມປຣິ້ນຟຣີ 100 ຮູບ

ວົງດົນຕີສົດ 2 ຊົ່ວໂມງ

ເຄື່ອງດື່ມຟຣີກ່ອນຮັບປະທານອາຫານ 30 ນາທີ (ວາຍ, ເບຍລາວ, ເຄື່ອງດື່ມຊິວທົ່ວໄປ)

ຂອງຊຳລ້ວຍສຳລັບແຂກ

 

 

DIAMOND PACKAGE

|

ບໍລິການນວດໜ້າ,  Manicure ແລະ Pedicure ຟຣີ ສຳລັບເຈົ້າສາວກ່ອນມື້ແຕ່ງງານ, ຟຣີອັບເກຣດຫ້ອງໃຫ້ເປັນຫ້ອງ Suite ສຳລັບຄູ່ບ່າວສາວເສີບພ້ອມອາຫານເຊົ້າ

ວັອດເຊີ້ອາຫານຄ່ຳສຳລັບ 2 ທ່ານ ທີ່ຮ້ານອາຫານໂມເສກໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ 1 ປີ

ວັອດເຊີ້ສ໌ປາສຳລັບຄູ່ບ່າວສາວ

ທີ່ພັກຮັນນີມູນ 1 ຄືນຢູ່ໂຮມແຮງ ຮໍລີເດ ອີນ ກຸງເທບ

ຟຣີຫ້ອງພັກ Deluxe 1 (1) ຄືນ ພ້ອມອາຫານເຊົ້າສຳລັບ 2  (2) ທ່ານ, ຂອງຊຳລ້ວຍສຳລັບແຂກ

ລາຄາຫ້ອງພັກພິເສດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ້ວມງານແຕ່ງງານ

ທົດລອງຊິມອາຫານສຳລັບ 6 ທ່ານ

ປຶ້ມລົງທະບຽນຂອງໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ

ກ່ອງໃສ່ບັດເຊີນ

ບໍລິການຈັດດອກໄມ້ຟຣີຢູ່ໂຕະຕ້ອນຮັບໜ້າງານ

ດອງໄມ້ຕັ້ງຢູ່ກາງໜ້າໂຕະຂອງບັນດາແຂກ

ຊໍ່ດອກໄມ້ສຳລັບເຈົ້າບ່າວເຈົ້າສາວຟຣີ ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 30 ຊມ.

ຟຣີຊຸ້ມໜ້າງານປະດັບດ້ວຍດອກໄມ້

ກະຕ່າດອກໄມ້ 2 ອັນຂາຕັ້ງສຳລັບຮູບຄູ່ບ່າວສາວໜ້າງານ

ພົມແດງຈາກປະຕູທາງເຂົ້າ່ເວທີປະຈຳງານ

ເຄັກປອມ 5 ຊັ້ນ ພ້ອມ ຂອງແທ້ຢູ່ຊັ້ນຈອມສຸດ

ຜ້າເຊັດປາກ ແລະ ຊົບຕັ່ງນັ່ງ

ໂຕ VIP ຟຣີ 3 ໂຕະ

ວາຍຊັ້ນດີຟີ 2 ຂວດສຳລັບໂຕະເຈົ້າສາວ

ຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງສຳລັບເຈົ້າບ່າວ ແລະ ເຈົ້າສາວ

ເຄື່ອງດື່ມກ່ອນິທີເປີດສຳລັບເຈົ້າບ່າວເຈົ້າສາວ

ໄຟຕິດຕາມ

ຈໍ LCD ແລະ ໂປຣເຈັກເຕີ້

ວົງດົດຕີ (ກີຕ້າ ແລະ ໄວໂອລິນ) ໃນຊ່ວງພິທີເປີດງານວິວາ ແລະ ໃນຊ່ວງພາເຈົ້າບ່າວເຈົ້າສາວຂຶ້ນສູ່ເວທີ

ໂຄສົກປະຈຳງານເພີ່ມເຕີມ:

ຊ່າງກ້ອງ 1 ຄົນ ພ້ອມປຣິ້ນຟຣີ 100 ຮູບ

ວົງດົນຕີສົດ 2 ຊົ່ວໂມງ

ເຄື່ອງດື່ມຟຣີກ່ອນຮັບປະທານອາຫານ 30 ນາທີ (ວາຍ, ເບຍລາວ, ເຄື່ອງດື່ມຊິວທົ່ວໄປ)

ຂອງຊຳລ້ວຍສຳລັບແຂກ

|

ຕິດຕໍ່ຫາທາງເຮົາ

| 

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ: +85621908888 ຫຼື ອີເມລ: Vientiane.crownemeeting@ihg.com

ແບບຟອມສອບຖາມ

ກະລຸນາໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕາມຫ້ອງດັ່ງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນຮັບຄຳປຶກສາຟຣີຈາກຜູ້ຮູ້ຂອງພວກເຮົາ. ຫຼື ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ  +856 21 908 888 ຫຼື ອີເມລ Vientiane.crownemeeting@ihg.com