Crowne Plaza Vientiane

ເລືອກໄອເດຍທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບມື້ທີ່ແສນພິເສດຂອງທ່ານ...

ເລີ່ມວາງແຜນງານແຕ່ງງານຂອງທ່ານ...

ໄອເດຍໃນການຈັດງານແຕ່ງໃນຝັນ

ການຈັດງານແຕ່ງງານສຸດຫຼູໂທສີຂາວ

ຕິມສີຂາວບໍ່ເຄີຍຖືກເບິ່ງວ່າຕົກຍຸກ ເພາະສີຂາວເປັນສີທີ່ເບິ່ງສະບາຍ ແລະ ມີສະເໜ່.

|

ເຂົ້າຊົມຕົວຢ່າງ

 

 

ໄອເດຍໃນການຈັດຜ້າສາກໜ້າງານ

ຜ້າສາກໜ້າງານຖືໄດ້ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າຜ້າສາກນັ້ນເປັນໜຶ່ງໃນໜ້າຕາຂອງງານເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ແລະນີ້ແມ່ນບາງຕົວຢ່າງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

|

ເຂົ້າຊົມຕົວຢ່າງ

 

 

ໄອເດຍໃນການກຽມບັດເຊີນງານດອງ

ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນແລກເຫັນສຳລັບງານແຕ່ງງານຂອງທ່ານດ້ວຍສີສັນຂອງບັດເຊີນ!

|

ເຂົ້າຊົມຕົວຢ່າງ

 

 

ໄອເດຍການຈັດຕິ້ມງານແຕ່ງງານໃຫ້ງາມສະດຸດຕາ

ອີກໜຶ່ງອົງປະກອບທີ່ຈະຍົກລະດັບຄວາມເປັນເລີດຂອງງານແຕ່ງງານ ນັ້ນກໍ່ຄືຕິ້ມຂອງງານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕົບແຕ່ງ ແລະ ລວດລາຍສີສັນຕ່າງໆ. ແລະນີ້ແມ່ນບາງຕົວຢ່າງທີ່ເບິ່ງແລ້ວມີຄວາມເປັນເອກະລັກໜ້າສະດຸດຕາເຊິ່ງຈະຊ່ວຍທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

|

ເຂົ້າຊົມຕົວຢ່າງ

 

 

ພ້ອມທີ່ຈະວາງແຜນງານແຕ່ງງານໃນຝັນຂອງທ່ານທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ແລ້ວຫຼືຍັງ? ນັດມື້ເຂົ້າຊົມໂຊວ໌ຣູມງານແຕ່ງງານຂອງພວກເຮົາເລີຍຕອນນີ້ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດດອງຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຄຳປຶກສາຟຣີ.

|

ຕິດຕໍ່ຫາທາງເຮົາ

|

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: +85621908888 ຫຼື ອີເມລ: Vientiane.crownemeeting@ihg.com

 

ເລີ່ມວາງແຜນງານວິວາຂອງທ່ານ

ປະທິທິນງານແຕ່ງງານ

ເລືອກມື້ແຕ່ງງານທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ

ໄອເດຍສ້າງສັນເພື່ອຈຸດປະກາຍງານແຕ່ງງານທີ່ເປັນເລີດ

ເລືອກໄອເດຍທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບມື້ທີ່ແສນພິເສດຂອງທ່ານ

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີການບໍລິການງານແຕ່ງງານຂອງທາງເຮົາ

ເລືອກແພັກເກັດງານແຕ່ງງານຂອງທ່ານ