Crowne Plaza Vientiane

ວັດສີສະເກດ

ເປັນວັດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ມີຊື່ສຽງດ້ານຮູບປັ້ນພະພຸດທະຮູບຂະໜາດນ້ອຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

ວັດສີສະເກດເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດສໍາລັບ ຝາຜະໜັງຂອງວັດທີ່ປະດິດສະຖານຮູບປັ້ນພະພຸດທະຮູບຂະໜາດນ້ອຍນັບພັນອົງ ແລະ ມີຮູບປັ້ນພະພຸດທະຮູບນັ່ງລຽງກັນເປັນລະບຽບສວຍງາມ ວັດສີສະເກດເປັນວັດໜຶ່ງທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສໍາລັບການມາໄຫວ້ພະສວດມົນໃນຕອນເຊົ້າ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕື່ນເຊົ້າເປັນປະຈໍາ ແລະ ຜູ້ທີ່ມາວັດ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕັກບາດຕາມປະເພນີ ເຊິ່ງຊາວບ້ານຈະມາຮວມໂຕກັນເພື່ອເຮັດບຸນ ແລະ ຖວາຍອາຫານແກ່ບັນດາພະສົງທີ່ອາໃສຢູ່ໃນວັດ.

ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບຫໍຄໍາ ວັດແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງເຈົ້າອານຸວົງ, ກະສັດອົງສຸດທ້າຍຂອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງວັດມີລັກສະນະຄືກັນກັບວັດໃນກຸງເທບຍຸກຕົ້ນ ແຕ່ມີລັກສະນະຂອງການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຫຼາຍຢ່າງ.

ວັດແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຢູ່ລອດປອດໄພຈາກການທໍາລາຍລ້າງໃນສົງຄາມລະຫວ່າງຊາວລາວ ແລະ ຊາວສະຫຍາມ ເມື່ອປີ 1828 ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ປັດຈະບັນ ວັດແຫ່ງນີ້ໄດ້ກາຍເປັນວັດທາງພະພຸດທະສາສະໜາທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ.