Crowne Plaza Vientiane

วัดสีสะเกด

สำนักสงฆ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศแห่งนี้มีชื่อเสียงเนื่องจากมีพระพุทธรูปที่ถ่ายรูปออกมาแล้วดูสวยงาม

วัดสีสะเกดเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในเรื่องซุ้มกำแพงซึ่งประดิษฐานพุทธรูปขนาดเล็กนับองค์และพระพุทธรูปนั่งเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำมีชื่อเสียงมากที่สุดในเวียงจันทน์ในเรื่องการทำวัตรสวดตอนเช้า

ผู้ที่ตื่นแต่เช้าและมาที่วัดจะมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ชาวเวียงจันทน์จะมารวมตัวกันเพื่อทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในวัด

วัดสีสะเกดตั้งอยู่ตรงข้ามทำเนียบประธานประเทศ สร้างขึ้นตามรับสั่งของเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรล้านช้าง สถาปัตยกรรมของวัดมีลักษณะเดียวกับวัดของกรุงเทพฯ ในยุคต้น แต่ก็ผสมผสานลักษณะเด่นของการออกแบบในแบบฉบับของตนมากมาย

วัดแห่งนี้รอดจากการทำลายล้างในสงครามระหว่างชาวสยามและชาวลาวในปี 1828 ซึ่งสร้างความพินาศให้กับเวียงจันทน์ ปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นสำนักสงฆ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ