Crowne Plaza Vientiane

ວັດຫາຍໂສກ

ເປັນວັດທີ່ຮົ່ມເຢັນທີ່ທ່ານສາມາດສຳພັດກັບວິຖີຊີວິດຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ

ວັດແຫ່ງນີ້ອາດຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໜ້ອຍກວ່າວັດອົງຕື້ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຝາກກົງກັນຂ້າມ ແຕ່ຫຼັງຄາຫ້າຊັ້ນ ແລະ ຍອດແຫຼມສີທອງທີ່ງົດງາມຂອງວັດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ.

ວັດແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບການບູລະນະປະຕິສັງຂອນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຮັດໃຫ້ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ດ້ານໜ້າອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ແກະສະຫຼັກທີ່ສວຍງາມ ກັບຄືນມາມີຊີວິດງົດງາມອີກຄັ້ງ.

ແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເນັ້ນເລື່ອງບັນຍາກາດ ເຊັ່ນດຽວກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ເປັນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ. ຢູ່ບໍລິເວນເດິ່ນວັດທີ່ຮົ່ມໄມ້ເຢັນ ມັກຈະພົບເຫັນເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າມາຫຼິ້ນເຕະບານຢູ່ເປັນປະຈຳ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນເຮືອນໄມ້ທີ່ຕິດກັບວັດ ຈະພົບເຫັນມີຄົນຂາຍອາຫານທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົ່ງກິ່ນຫອມ ເຮັດໃຫ້ວັດຫາຍໂສກເໝາະແກ່ການພັກຜ່ອນ ແລະ ຫຼົບຫຼີກຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງຊີວິດໃນເມືອງເປັນຢ່າງຍິ່ງ.