Crowne Plaza Vientiane

ພັກຜ່ອນທີ່ສະນ້ຳຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ Pool Day Pass!

ຂໍ້ສະເໜີ POOL DAY PASS

ໃຫ້ບໍລິການແລ້ວຕອນນີ້

ໃຊ້ເວລາໃນການພັກຜ່ອນຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມປະສິດຕິພາບ ທີ່ສະລອຍນ້ຳຊັ້ນດາດຟ້າ ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ເຮົາໄດ້ຈຳໜ່າຍເປັນ Pool Day Pass ໃນລາຄາພຽງແຕ່ 70,000 ກີບຕໍ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນ.

 |

ສິດທິພິເສດເມື່ອໃຊ້ Pool Day Pass:

ສິດໃນການໃຊ້ສະລອຍນ້ຳ

ສິດໃນການໃຊ້ຫ້ອງຊາວນ້າ ແລະ ອ່າງຈາກຸດຊີ້

ສິດໃນການໃຊ້ຫ້ອງລັອກເກີ້

ສ່ວນຫຼຸດ 20% ເມື່ອສັ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ສະລອຍນ້ຳ

 | 

ສຳລັບເດັກອາຍຸ 12 ປີ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50% ສຳລັບ ເປັນ Pool Day Pass

ແຕ່ຖ້າລວມສິດໃນການໃຊ້ສູນອອກກຳລັງກາຍເຊົ້າໄປນຳ ແມ່ນຈະຈຳໜ່າຍໃນລາຄາ 99,000 ກີບ ຕໍ່ທ່ານ

 |

ເວລາໃຫ້ບໍລິການ: 7 ໂມງເຊົ້າ ເຖິງ 9 ໂມງແລງ

ສະຖານທີ່: ຊັ້ນ 3 | ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ