Crowne Plaza Vientiane

Men Folder

Men Folder

Men Folder

Men Folder

MEN FOLDER

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບແບຣນ

|

MEN folder ເປັນແບຣນສັນຊາດລາວ ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 2012 ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຫຼົງໄຫຼໃນເສື້້ອຜ້າ ສຸພາບບູລຸດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຊາຍ ໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແບຣນ ແລະ ຜູ້ອອກແບບບັນດິດ ລາສະວົງເປັນຄົນໝຸ່ມນ້ອຍຫຼາກຫຼາຍຄວາມສາມາດ ແລະ ຫຼົງໄຫຼໃນດ້ານແຟຊັ່ນ, ເປັນແບຣນທີ່ມີທັງເສື້ອຜ້າແບບສະບາຍສະບາຍ ແລະ ແບບທາງການ  ແລະ ລວມທັງເຄື່ອງປະດັບ. ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເມັນໂຟນເດີ ໄດ້ແຕ່ງໂຕໃຫ້ນາຍແບບ-ນາງແບບ, ສິນລະປິນ-ນາງງາມ ແລະ ດາລາຊື່ດັງຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານນ້ອຍໃຫຍ່ລະດັບປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຍັງເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດລາວໃນກຸ່ມຜູ້ອອກແບບລະດັບອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ “AFDS & CAFD” ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງອາພອນໃນຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ສິ່ງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ມຽນມາ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ແລະ ຍັງຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຢູຣົບ, ອາເມຣິກາ ແລະ ຈີນ.

|

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

|

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ 20% ກັບການຕັດສູດເຈົ້າບ່າວທີ່ຮ້ານ MEN FOLDER ເມື່ອທ່ານຈັດງານວິວາທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ.