Crowne Plaza Vientiane

DELECTABLE SWEETS

DELECTABLE SWEETS

DELECTABLE SWEETS

ໂປຣໂມຊັ້ນ DELECTABLE SWEETS

ດື່ມດ່ຳກັບຄວາມຫວານສຸດຟິນ ທີ່ Elephant Lounge ກັບເຂົ້າໜົມອົບໃໝ່ທີ່ຄັດສັນມາຢ່າງດີ ດ້ວຍສູດສ່ວນປະສົມທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳລັບທ່ານໂດຍສະເພາະ ທີ່ທ່ານຈະດື່ມດ່ຳໄປກັບມັນ.

ເວລາ: 9 AM ຫາ 11 PM ຂອງທຸກໆມື້

ຮ້ານ: ແອເລເຟັ້ນ ເລົ້າ

ສະຖານທີ່: ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ຊັ້ນ G