Crowne Plaza Vientiane

TASTING MENU ທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 MERCHANTS

TASTING MENU ທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 MERCHANTS

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆມື້

ຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າມາສຳພັດກັບເມນູອາຫານອິນດູຈີນຊັ້ນເລີດ ທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants ກັບ Signature Tasting ເມນູ ໃນຮູບແບບ Perfect Bite series ໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຮົາ! ເຊິ່ງຜ່ານການປຸງແຕ່ງໂດຍນຳເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານໃນພາກພື້ນອິນດູຈີນ ມາປະຍຸກໃຫ້ກາຍເປັນເມນູອາຫານສູດໃໝ່ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກແຕ່ຍັງຄົງລົດຊາດຄວາມເປັນອິນດູຈີນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄວ້.

399,000 ກີບ++ ຕໍ່ທ່ານ
699,000 ກີບ++ ຕໍ່ທ່ານ ເສີບພ້ອມວາຍ

ສະຖານທີ່: ທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants

ຊັ້ນ G ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

|

ເຂົ້າເບິ່ງ TASTING MENU

|

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
Tristan (ພາສາ ອັງກິດ / ຝຣັ່ງ): +856 (20) 95620888 ຫຼື ອີເມລ: tristan.raclet@ihg.com
ກິ່ງ (ພາສາ ອັງກິດ / ລາວ): +856 020 760 760 42 ຫຼື ອີເມລ: 3merchants.vientiane@ihg.com