Crowne Plaza Vientiane

TASTING MENU ທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 MERCHANTS

TASTING MENU ທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 MERCHANTS

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆມື້

ຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າມາສຳພັດກັບເມນູອາຫານອິນດູຈີນຊັ້ນເລີດ ທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants ກັບ Signature Tasting ເມນູ ໃນຮູບແບບ the Best of the Best ໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຮົາ! ເຊິ່ງຜ່ານການປຸງແຕ່ງໂດຍນຳເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານໃນພາກພື້ນອິນດູຈີນ ມາປະຍຸກໃຫ້ກາຍເປັນເມນູອາຫານສູດໃໝ່ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກແຕ່ຍັງຄົງລົດຊາດຄວາມເປັນອິນດູຈີນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄວ້.

400,000 ກີບ++ ຕໍ່ທ່ານ
750,000 ກີບ++ ຕໍ່ທ່ານ ເສີບພ້ອມວາຍ

ສະຖານທີ່: ທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants

ຊັ້ນ G ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

|

ເຂົ້າເບິ່ງ TASTING MENU

|

(ແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນການຈອງກ່ອນລ່ວງໜ້າ)

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ +856 20 55724164
ຫຼື ອີເມວທີ່ fank.boutdasing1@ihg.com.

|

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດເມນູນີ້ຖືກອອກແບບມາ ສຳລັບແຂກສອງທ່ານ ຫຼື ອາດຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ລາຄາທັງໝົດແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນເງິນກີບ ລວມມີຄ່າບໍລິການ ແລະ ອາກອນ 10%.