Crowne Plaza Vientiane

PUI DESIGN BY PST.

Pui Design By PST

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບແບຣນ

|

Pui Design by PST. ເປັນອີກແບຣນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນວົງການແຟຊັ້ນຜ້າໄໝລາວ ດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ສ້າງສັນໃນການນຳເອົາຜ້າໄໝລາວມາປະຍຸກໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝແຕ່ຍັງຄົງສໄຕລ໌ຄວາມເປັນລາວ ຫຼື ບໍ່ຈະເປັນການປະຍຸກໃຫ້ເຂົ້າກັບແຟຊັ້ນແນວຕາເວັນຕົກ ກໍ່ສາມາດເຮັດອອກມາໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ ແລະ ອະລັງການ ຈົນກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຂອງສາວົກຜູ້ຊົມໃຊ້ຜ້າໄໝຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຜົນງານດ້ານຊຸດເຈົ້າສາວງານແຕ່ງ ທີ່ຕ້ອງຍົກໃຫ້ Pui Design by PST. ເປັນທາງເລືອກຕົ້ນໆທີ່ທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງ.

|

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

|

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ 20% ກັບການຕັດສູດເຈົ້າບ່າວທີ່ຮ້ານ Pui Design ເມື່ອທ່ານຈັດງານວິວາທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ.

ລົງມືວາງແຜນງານແຕ່ງງານ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ເລືອກຫາຊຸດແຕ່ງງານໃນຝັນ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ເລືອກຮ້ານດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ສຳພັດກັບບໍລິການຖ່າຍຮູບລະດັບພຮີມ້ຽມກັບທີມງານມືອາຊີບ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ຫາຊ່າງແຕ່ງຫນ້າມືອາຊີບ

ພາດເນີ້ຂອງພວກເຮົາ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ

MenFolder

MenFolder

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Mouvement

Mouvement

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Viettien Laos

Viettien Laos

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Pui Design By PST.

Pui Design By PST.

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າສາວ 20%

We Vientiane

We Vientiane

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າສາວ 20%

The Moment

The Moment

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຖ່າຍຮູບງານແຕ່ງ 10%

Noble Flower

Noble Flower

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຈັດດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ 10%

Billion Flower

Billion Flower

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຈັດດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ 10%