Crowne Plaza Vientiane

Mouvement

Mouvement

Mouvement

Mouvement

Mouvement

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບແບຣນ

|

ຈາກສີມືຄວາມປານີດໃນການຕັດຫຍິບ ສູ່ສູດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໃຫ້ສູດທີ່ທ່ານສວມໃສ່ມີຄວາມງາມໃນແບບຂອງທ່ານເອງ.

ມູເວີມ໋ອງ ບໍລິການຕັດສູດ , ເຊີ້ດ , ໂສ້ງ ແລະ ອື່ນໆ, ດ້ວຍຜ້າຊັ້ນນຳລະດັບໂລກ ແລະ ຜ້າຫລາກຫລາຍຊະນິດ ,ຄວບຄຸມການຜະລິດຈາກຫ້ອງຕັດຂອງທາງຮ້ານ,ມີທັງສຳເລັດຮູບແລະສັ່ງຕັດ,  ຕັດໂດຍຊ່າງສີມືປານີດທີ່ມີປະສົບການຫລາຍກວ່າ 10ປີ. ພ້ອມຈຳຫນ່າຍເຄື່ອງປະດັບສູດ ເຊັ່ນ: ເກີບ,ເນັກໄທ້,ຫູກະຕ່າຍ ແລະ ອີກຫລາກຫລາຍ.

|

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

|

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ 20% ກັບການຕັດສູດເຈົ້າບ່າວທີ່ຮ້ານ Mouvement ເມື່ອທ່ານຈັດງານວິວາທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ.

ລົງມືວາງແຜນງານແຕ່ງງານ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ເລືອກຫາຊຸດແຕ່ງງານໃນຝັນ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ເລືອກຮ້ານດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ສຳພັດກັບບໍລິການຖ່າຍຮູບລະດັບພຮີມ້ຽມກັບທີມງານມືອາຊີບ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ຫາຊ່າງແຕ່ງຫນ້າມືອາຊີບ

ພາດເນີ້ຂອງພວກເຮົາ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ

MenFolder

MenFolder

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Mouvement

Mouvement

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Viettien Laos

Viettien Laos

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Pui Design By PST.

Pui Design By PST.

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າສາວ 20%

We Vientiane

We Vientiane

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າສາວ 20%

The Moment

The Moment

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຖ່າຍຮູບງານແຕ່ງ 10%

Noble Flower

Noble Flower

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຈັດດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ 10%

Billion Flower

Billion Flower

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຈັດດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ 10%