Crowne Plaza Vientiane

Mouvement

Mouvement

Mouvement

Mouvement

Mouvement

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບແບຣນ

|

ຈາກສີມືຄວາມປານີດໃນການຕັດຫຍິບ ສູ່ສູດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໃຫ້ສູດທີ່ທ່ານສວມໃສ່ມີຄວາມງາມໃນແບບຂອງທ່ານເອງ.

ມູເວີມ໋ອງ ບໍລິການຕັດສູດ , ເຊີ້ດ , ໂສ້ງ ແລະ ອື່ນໆ, ດ້ວຍຜ້າຊັ້ນນຳລະດັບໂລກ ແລະ ຜ້າຫລາກຫລາຍຊະນິດ ,ຄວບຄຸມການຜະລິດຈາກຫ້ອງຕັດຂອງທາງຮ້ານ,ມີທັງສຳເລັດຮູບແລະສັ່ງຕັດ,  ຕັດໂດຍຊ່າງສີມືປານີດທີ່ມີປະສົບການຫລາຍກວ່າ 10ປີ. ພ້ອມຈຳຫນ່າຍເຄື່ອງປະດັບສູດ ເຊັ່ນ: ເກີບ,ເນັກໄທ້,ຫູກະຕ່າຍ ແລະ ອີກຫລາກຫລາຍ.

|

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

|

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ 20% ກັບການຕັດສູດເຈົ້າບ່າວທີ່ຮ້ານ Mouvement ເມື່ອທ່ານຈັດງານວິວາທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ.