Crowne Plaza Vientiane

ໂປຣໂມຊັ່ນ IHG Dining Privileges

ໂປຣໂມຊັ່ນ IHG DINING PRIVILEGE

ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ເພີ່ມຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃຫ້ກັບມື້ອາຫານຂອງທ່ານທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ແລະ ຮ້ານອາຫານ IHG ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກັບສ່ວນຫຼຸດເຖິງ 20% ຕໍ່ໜຶ່ງໃບບິນການຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານສຳລັບຄ່າອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ.

|

ພ້ອມຍັງຮັບຄະແນນສະສົມແລກລາງວັນຈາກ IHG® Rewards Club ເຖິງ 250 ຄະແນນ ໃນທຸກໆການຊຳລະຄ່າອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມກັບພວກເຮົາໃນລາຄາ $25 ຂຶ້ນໄປ*.
*ຫຼື ທຽບເທົ່າສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

|

CLICK HERE