Crowne Plaza Vientiane

ໂປຣໂມຊັ່ນ IHG Dining Privileges

ໂປຣໂມຊັ່ນ IHG DINING PRIVILEGE

ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ເຮົາໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອາຫານ ແລະ ປະສົບການ! ພິເສດສຳລັບສະມາຊິກ IHG Rewards Club, ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 20% ພ້ອມຄະແນນສະສົມແລກລາງວັນ ຫຼື ແລກທີ່ພັກຟຣີກັບໂຮງແຮມໃນເຄື່ອ IHG® ທົ່ວໂລກ ເມື່ອທ່ານຮັບປະທານອາຫານທີ່ຮ້ານອາຫານ Mosaic & 3 Merchants ໃນໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ຫຼື ສັ່ງກັບບ້ານ ຮອດວັນທີ 30 ທັນວາ 2021!  ງ່າຍໆ, ພຽງທ່ານໂຊວບັດ ຫຼື ບັດດິຈິຕອນໃນແອັບ IHG® ເທົ່ານັ້ນ!

|

ຮັບຄະແນນ IHG® Rewards 250 ຄະແນນ ທຸກໆຄັ້ງເມື່ອຊຳລະຄ່າອາຫານໃນຈຳນວນ 250,000 ກີບ ຂຶ້ນໄປ*.

|

ຄະແນນ IHG® Rewards ທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຈະຄິດໄລ່ເປັນ 250 ຄະແນນ ທຸກໆຄັ້ງເມື່ອຊຳລະຄ່າອາຫານໃນຈຳນວນ 25 ໂດຣາ ຂຶ້ນໄປ*. ສ່ວນຈຳນວນ 250,000 ກີບ ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປະເມີນການຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ເພາະອາດຈະມີການປ່ຽນແປງອີງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ.

|

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ