Crowne Plaza Vientiane

IHG One Rewards Dining Privileges

ສິດທິພິເສດໃນການຮັບປະທານອາຫານຂອງ IHG One Rewards

ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ດ້ວຍຂໍ້ສະເໜີສຸດພິເສດສຳລັບສ່ວນຫຼຸດ 20% ທີ່ຫ້ອງອາຫານ Mosaic ແລະ 3 Merchants, ທ່ານຈະໄດ້ລິ້ມລອງທຸກລົດຊາດອາຫານ ແລະ ຮ່ວມສ້າງຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີ.

ແລະເມື່ອເຖິງເວລາສຳລັບໂອກາດພິເສດ, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈແບບບໍ່ຮູ້ລືມຢ່າງແທ້ຈິງດ້ວຍການປະຢັດເງິນໃນກະເປົາຂອງທ່ານ ພ້ອມທັງຍັງຮັບ 100 ຄະແນນ ສຳລັບທຸກໆການໃຊ້ຈ່າຍ 18 ດອລລ້າ

ເພີດເພີນກັບຂໍ້ສະເໜີສຸດພິເສດ ແລະ ອີກຫຼາກຫຼາຍລາຍການດ້ວຍ  IHG One Rewards ເທົ່ານັ້ນ.

ຮັບປະທານອາຫານແບບປະຢັດ ແລະ ຮັບສິດທິນີ້ໄດ້ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ທັນວາ 2023 ເມື່ອທ່ານສະແດງບັດສະມາຊິກ ຫຼື ບັດແບບvirtual ຂອງIHG One Rewards.

|

CLICK HERE