Crowne Plaza Vientiane

ການຍົກລະດັບຮູບແບບການຈັດງານປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ການຍົກລະດັບຮູບແບບການຈັດງານປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນອັນດັບທຳອິດຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນທາງ ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ໄດ້ວາງແຜນການຈັດງານປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງໃນຮູບແບບໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ມາດຕະການ ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ເພີ່ມຂະບວນການຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນເຖິງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາແຂກທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພາຍໃນງານ.

|

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

|

ການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງກາຍະພາບ

ຮູບແບບການຈັດງານປະຊຸມໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນທຸກໆຈຸດບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈັດບ່ອນນັ່ງ ໄປຈົນເຖິງການຕໍ່ຄິວລົງທະບຽນການເຂົ້າງານ.

|

ຂະບວນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ

ບັນດາແຂກທຸກໆຄົນຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນການກວດວັດອຸນຫະພູມ ແລະ ລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອດ້ານໜ້າປະຕູທາງເຂົ້າຕົວອາຄານໂຮງແຮມ. ນອກຈາກນີ້ ທາງໂຮງແຮມຍັງໄດ້ຈັດກຽມເຄື່ອງກວດວັດອຸນຫະພູມ ແລະ ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອໃຫ້ສຳລັບງານຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃດໆ ເພື່ອດຳເນີນການກວດວັດອຸນຫະພູມ ແລະ ລ້າງມືເພີ່ມຕື່ມສຳລັບແຂກ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນງານຂອງທ່ານ.

|

 

ການປະຊຸມແບບທາງໄກ

ການເດີນທາງອາດເປັນອຸປະສັກທີ່ເຮັດໃຫ້ງານປະຊຸມຂອງທ່ານເກີດການປ່ຽນແປງ ໂດຍສະເພາະເມື່ອງານຂອງທ່ານຕ້ອງມີການເຊີນແຂກມາຈາກຕ່າງປະເທດ. ທາງເຮົາເຂົ້າໃຈຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກນີ້ດີ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໂດຍການຕິດຕັ້ງລະບົບການສື່ສານຜ່ານວີດີໂອໃຫ້ກັບງານຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃດໆ.

|

ຕາຕະລາງຄວາມຈຸ

|

ຕົວຢ່າງການຈັດ

Grand Ballroom Theater Setup 

|

Grand Ballroom Classroom Setup

|

Grand Ballroom Dinner Setup

|

Grand Ballroom U Shape Setup 

|

Grand Ballroom Cocktail Setup

|

 Small Meeting Room Boardroom Setup

|

Small Meeting Room Cabaret Setup

|

Small Meeting Room U Shape Setup 

|

Small Meeting Room VIP Holding Room 

|

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

|

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ +856 21 908 888 ຫຼື ອີເມວ vientiane.crownemeeting@ihg.com

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ງານລ້ຽງ

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ [Hotel_phone] ຫຼື ອີເມລ໌ ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ແລະທີມງານປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ 856-21-908888  ຫຼື ອີເມລ໌ alisa.khounsombath@ihg.com