Crowne Plaza Vientiane

ຍົກລະດັບການພັກຜ່ອນຂອງທ່ານດ້ວຍການດື່ມດ່ຳກັບປະສົບການອາຫານຄ່ຳສຸດພິເສດ ກັບ ແພັກເກັດອາຫານຄ່ຳ ທີ່ພັກ ພ້ອມອາຫານເຊົ້າຂອງພວກເຮົາ! ເພີດເພີນໄປກັບບຸບເຟ່ອາຫານເຊົ້ານາໆຊາດ ແລະ ຊຸດເມນູອາຫານຄ່ຳສຸດພິເສດໃນແຕ່ລະຄ່ຳຄືນຂອງທ່ານທີ່ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ

ແພັກເກັດນີ້ລວມມີ:

• ຫ້ອງພັກສຸດຫຼູ ແລະ ທັນສະໄໝ

• ບຸບເຟ່ອາຫານເຊົ້າສຳລັບ 2 ທ່ານ ທີ່ຫ້ອງອາຫານ Mosaic

• ເຊັດເມນູອາຫານຄ່ຳສຸດພິເສດສຳລັບ 2 ທ່ານ ທີ່ຫ້ອງອາຫານ 3 Merchants

 

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ: 

• ຂໍ້ສະເໜີແພັກເກັດນີ້ ບໍ່ສາມາໃຊ້ຮ່ວມກັບໂປຣອື່ນໆໄດ້