Crowne Plaza Vientiane

ເລືອກຫາຊຸດແຕ່ງງານໃນຝັນ...

ເລືອກຫາຊຸດແຕ່ງງານໃນຝັນ...

ເລືອກຫາຊຸດແຕ່ງງານໃນຝັນ...

ເລືອກຫາຊຸດແຕ່ງງານໃນຝັນ

ແນ່ນອນວ່າ ວັນແຕ່ງງານຖືເປັນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງຂອງບັນຄູ່ຮັກເພື່ອປະການຈະຕົກລົງປົງໃຈໃຊ້ຊີວດຄູ່ນຳກັນໄປຕະຫຼອດຢ່າງເປັນທາງການ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມື້ນີ້ເປັນເມື້ອທີ່ປະທັບໃຈທີ່ສຸດ, ອົງປະກອບຸກຢ່າງໃນງານລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງສົມບູນແບບ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍຄືຊຸດເຈົ້າບ່າວ ແລະ ຊຸດເຈົ້າາວນັ້ນເອງ. ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບທ່ານ ທາງເຮົາຈຶ່ງຈັດຫາແບຣນເສື້ອຜ້າລະດັບແຖວໜ້າຂອງປະເທດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີເລີດ ມາໄວ້ເພື່ອທ່ານແລ້ວນະທີ່ນີ້.

 

ເມື່ອທ່ານມາຈັດງານແຕ່ງງານທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ, ນອກຈາກທ່ານຈະໄດ້ຈັດງານທີ່ໂຮງແຮມທີ່ມນການບໍລິການດີທີ່ສຸດແລ້ວ. ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບິດທິພິເສດຈາກບັນດາພາດເນີ້ຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ!

|

ຮັບສ່ວນຫຼຸດເຖິງ 20% ສຳລັບຊຸດເຈົ້າບ່າວ ແລະ ເຈົ້າສາວຈາກພາດເນີ້ຂອງພວກເຮົາ

|

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ>

|

|

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ>

|

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ>

|

|

 

ນັດມື້ເຂົ້າພົບ

|

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: +85621908888 ຫຼື ອີເມລ: Vientiane.crownemeeting@ihg.com