Crowne Plaza Vientiane

Thư viện Quốc gia

Một tòa nhà thời thuộc địa có vẻ đẹp duyên dáng lưu giữ các nguyên bản cổ xưa có giá trị nhất của Lào.

Dù nhiều quyển sách trong thư viện hầu hết các khách tham quan sẽ không thể hiểu hết được nội dung, chính tòa nhà hai tầng Thư viện Quốc gia này là một minh chứng tuyệt vời về kiến trúc thời Pháp thuộc được bảo quản tốt.

Tòa nhà chính đã được xây dựng ban đầu để làm dinh thự cho thống đốc chính quyền, nhưng ngày nay được chia thành bốn phòng đọc sách và văn phòng nhỏ. Một tòa nhà mới hơn ngay liền kề, được dùng làm Thư viện Trẻ em và Dự án Bảo tồn Bản thảo Cổ xưa Lào, là nơi ghi lại các địa điểm và chủ đề của hàng ngàn nguyên bản tiếng Lào và tiếng Phạn cổ xưa.