Crowne Plaza Vientiane

หอสมุดแห่งชาติ

อาคารสิ่งก่อสร้างแบบยุคอาณานิคมที่ดูมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นสถานที่จัดเก็บเอกสารโบราณที่ล้ำค่าที่สุดในลาว

แม้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจเนื้อหาในเอกสารที่จัดเก็บอยู่ในอาคารแห่งนี้ นักท่องเที่ยวก็ยังสามารถเยี่ยมชมอาคารสองชั้นของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติได้ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

แต่เดิม อาคารหลักถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นจวนของผู้ว่าฯ แต่ในปัจจุบันอาคารหลังนี้ถูกแบ่งออกเป็นห้องอ่านหนังสือและสำนักงานรวมกันสี่ห้อง  มีอาคารใหม่กว่าตั้งอยู่ใกล้กัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุดเยาวชนและโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ลาวโบราณซึ่งมีข้อมูลที่ตั้งและประเด็นเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารโบราณภาษาลาวและภาษาสันสกฤตนับฉบับ