Crowne Plaza Vientiane

วัดมีชัย

วัดขนาดเล็กและมีสีสัน บรรยากาศในวัดเงียบสงบ

วัดมีชัยอาจมีขนาดเล็กกว่าวัดอื่นๆ ที่ตั้งอยู่โดยรอบเล็กน้อย แต่ก็สร้างขึ้นโดยมีสิ่งประดับตกแต่งและการออกแบบที่วิจิตรบรรจง

ด้านหน้าอาคารซึ่งมีสีสันมากมายทำให้หาวัดมีชัยได้ไม่ยาก และเมื่อเข้าไปด้านในก็ควรจะใช้เวลาชื่นชมจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรบรรจงของวัดซึ่งสื่อให้เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

เช่นเดียวกับวัดอื่นๆ ในเมืองซึ่งมีขนาดเล็กกว่า บางทีสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของวัดมีชัยคือบรรยากาศวัดใต้ร่มเงาเป็นสถานที่ที่เหมาะจะใช้หลบแดดและชมชีวิตของชาวเวียงจันทน์ หรือพูดคุยกับพระสงฆ์ผู้มีอัธยาศัยดีเกี่ยวกับรายละเอียดคำสอนที่ลึกซึ้งของศาสนาพุทธ