Crowne Plaza Vientiane

วัดเชียงยืน

วัดที่ถูกมองข้าม ปราศจากนักท่องเที่ยว

การที่อาจจะเป็นวัดที่มีความโดดเด่นน้อยที่สุดในเขตพื้นที่เมืองเวียงจันทน์ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าวัดแห่งนี้จะน่าเข้าไปเยี่ยมชมน้อยลง

วัดเชียงยืนตั้งอยู่ตรงข้ามสวนเจ้าอนุวงศ์และอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ นักท่องเที่ยวมักจะมองข้ามวัดแห่งนี้เสียส่วนใหญ่และไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง นั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมกิจวัตรประจำวันจริงๆ ของในวัดแห่งนี้ได้

วัดเชียงยืนเป็นวัดที่มีร่มเงาน้อยกว่าวัดอื่นๆ ส่วนใหญ่ จึงควรเข้าไปเยี่ยมชมในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์เหมาะกับการถ่ายภาพรูปปั้นพญานาคเก้าเศียรของวัด ยอดแหลมทอง และสุสานที่ประณีตงดงาม