Crowne Plaza Vientiane

วัดอินแปง

สถานที่ห่างไกลจากฝูงชนซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้มากมาย

วัดอินแปง (Wat Inpheng) ตั้งอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นหนึ่งในวัดของเวียงจันทน์ที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปเยี่ยมชม ทำให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะจะเข้าไปชมกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่วัด

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 และถูกทำลายไปในปี 1827 เช่นเดียวกับวัดอื่นๆ อีกหลายแห่งในเมืองหลวงของลาว โดยฝีมือของกองทัพชาวสยามที่เข้ามารุกราน แต่ก็สร้างขึ้นมาใหม่ในภายหลังและนับแต่นั้นมาก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอยู่หลายครั้ง

ทุกวันนี้ วัดอินแปงยังคงเป็นที่พักอาศัยให้กับพระสงฆ์ไม่กี่รูปที่อาศัยอยู่ในนั้น พระสงฆ์เหล่านี้มักจะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและพาไปชมจิตรกรรมฝาที่งดงาม อาคารห้องสมุดขนาดเล็ก และสวนที่เงียบสงบของวัดแห่งนี้