Crowne Plaza Vientiane

วัดหอพระแก้ว

เดิมเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่เป็นที่เคารพบูชากัน

วัดหอพระแก้วเป็นหนึ่งในวัดที่น่าสนใจมากที่สุดท่ามกลางวัดที่งดงามน่าทึ่งหลายแห่งเวียงจันทน์ สร้างขึ้นในปี 1565 โดยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมส่วนตัวของราชวงศ์แห่งลาว แต่บางทีวัดแห่งนี้อาจเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในฐานะสถานที่ประดิษฐานเดิมของพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพสักการะและอัญเชิญมาประดิษฐานที่ลาวจากภาคเหนือของไทย

พระแก้วมรกตได้รับการประดิษฐานที่วัดหอพระแก้ว 214 ปี กระทั่งในที่สุดก็ชาวสยามนำกลับคืนไปประดิษฐานที่กรุงเทพฯ ซึ่งก็คงอยู่ที่นั่นมาจนถึงปัจจุบัน

แต่แม้จะไม่มีพระแก้วมรกต ไม้แกะสลักที่งดงามน่าทึ่งของวัดหอพระแก้ว ประตูเคลือบแล็กเกอร์ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 และงานแกะสลักหินกัมพูชาก็เป็นสถานที่ที่น่าเข้าไปเยี่ยมชมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้เป็นเขตพระราชวังเดิมที่หลงเหลือมาให้เราได้เห็นในปัจจุบัน