Crowne Plaza Vientiane

วัดจันท์

วัดที่มีคนเข้าอยู่ตลอด มีชื่อเสียงในเรื่องงานแกะสลักไม้อันประณีต

วัดจันทบุรี (Wat Chanthaburi) หรือที่นิยมเรียกกันว่าวัดจันท์ เป็นที่รู้จักกันเพราะมีดีไซน์การออกแบบที่ใช้ไม้ซึ่งได้รับการแกะสลักอย่างประณีตและมีพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ทำจากสำริด ซึ่งได้รับการหล่อขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16

เช่นเดียวกับวัดอื่นๆ ในพื้นที่ วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงที่ชาวสยามรุกรานเข้ามาในปี 1828 นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอยู่หลายครั้ง อุโบสถมีพญานาคสามเศียรปกปักษ์รักษาอยู่ ลำตัวของพญานาคแผ่ยาวอยู่บนราวบันไดทางขึ้นไปสู่ประตูทางเข้า

วัดจันท์ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง ยังคงมีผู้คนเข้าไปเยี่ยมเสมอ และเป็นที่พักของพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในนั้น พระสงฆ์เหล่านี้มีน้ำใสใจคอดีและมักจะต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัด