Crowne Plaza Vientiane

HÃY CÙNG NHAU...TẠO NÊN SỰ KIỆN THÀNH CÔNG

HÃY CÙNG NHAU...TẠO NÊN SỰ KIỆN THÀNH CÔNG

HÃY CÙNG NHAU...TẠO NÊN SỰ KIỆN THÀNH CÔNG

HÃY CÙNG NHAU...TẠO NÊN SỰ KIỆN THÀNH CÔNG

HÃY CÙNG NHAU...TẠO NÊN SỰ KIỆN THÀNH CÔNG

Meetings and Events Offers

Dịch vụ đặc biệt mang đến giá trị đáng kinh ngạc

Crowne Plaza Unique Meetings Experience Package

Second Year Anniversary Meeting Promotion

YEAR END PARTY PACKAGE

Weekend Meetings and Events Packages

MICE Rewards Package