Crowne Plaza Vientiane

Get Your Success Without Any Drama

Experience an unparalleled level of meeting services

Let us take care of all the details...

Get Your Success Without Any Drama

Experience an unparalleled level of meeting services at Crowne Plaza Vientiane with our professional Crowne Meeting team. Our team of event expert will take care of all the details while you focus on the bigger picture.

Get Your Success Without Any Drama with our Meeting Excellence Services.

|

CALL US

|

VIRTUAL TOUR

What Our Guests Say...

Nattaorn - Big Blue

"I AM IMPRESSED WITH THE TEAM'S SERVICE-MINDED ATTITUDE”

Somboun - EXCREW & P.P.P Activation Agency Event Organizer

"I LOVE THE SUPPORTIVE TEAM AND THE HOTEL'S WONDERFUL FACILITIES”

Santi - Anti-Design Event Organizer

"THE COORDINATION BETWEEN THE TEAM WAS INCREDIBLE”

Now you can get even more from booking with us

When you make bookings on behalf of others, we're here to reward you. With Crowne Plaza Vientiane Local Incentive Program, you can earn points every time you book accommodation, meetings, or an event with us. From board meetings and conferences to weddings and social events, we understand the work that goes into planning and we think all your bookings are important, so we reward you no matter the size. 

4 Lý do để tổ chức Hội Nghị tại Khách Sạn & Khu Nghỉ Dưỡng Crowne Plaza

GIÁM ĐỐC HỘI NGHỊ CROWNE PLAZA®

GIÁM ĐỐC HỘI NGHỊ CROWNE PLAZA®

Đầu mối tận tâm cho toàn bộ sự kiện của bạn. Chúng tôi đảm nhận mọi chi tiết để bạn tập trung vào tổng thể.

TRẢ LỜI TRONG HAI GIỜ VỀ YÊU CẦU BÁO GIÁ

TRẢ LỜI TRONG HAI GIỜ VỀ YÊU CẦU BÁO GIÁ

Trong vòng hai giờ, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn về không gian, giá và ngày tổ chức.

BÁO CÁO CHI PHÍ HỌP HÀNG NGÀY

BÁO CÁO CHI PHÍ HỌP HÀNG NGÀY

Chúng tôi sẽ gửi danh mục chi phí hàng ngày theo từng mục để bạn quản lý ngân sách hiệu quả theo thực tế.

DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XUẤT SẮC

DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XUẤT SẮC

Được các nhà lập kế hoạch đánh giá là cung cấp dịch vụ hội nghị chất lượng cao mang tới sự hài lòng trong tổng thể.

NHỮNG GÓI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN MỚI NHẤT

ĐẶT HẸN CHO HỘI NGHỊ

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ MỘT CÁCH TỰ TIN

GÓI HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN MỚI NHẤT

HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN NÂNG CAO

TIPS AND TRICKS

Meetings and events tips

Tips To Plan A Meeting Or Event That Will Impress Your Boss!

Meetings and Events Tips

Creative Organisational Tips & Techniques For Meetings

Meetings and Events Tips

6 Questions You Need To Ask Yourself Before Every Meeting (A Checklist)

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỰ KIỆN

Xin điền biểu mẫu bên dưới và một trong các thành viên nhóm tổ chức hội nghị của chúng tôi sẽ trả lời bạn. Hoặc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 856-21-908888 hoặc email souknapha.singrajphak@ihg.com