จิบชายามบ่าย

จิบชายามบ่าย

จิบชายามบ่าย

จิบชายามบ่าย

จิบชายามบ่าย

from Jul 19 - Dec 31 2019

เพลิดเพลินกับการดื่มชาหลากหลายชนิดพร้อมด้วย สปาร์คกลิงไวน์ได้ที่ Elephant Lounge ตั้งแต่ 14:00 ถึง 17:00 น. ทุกวัน

  • 190.000 กีบ++ ต่อเซ็ท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทร +856-21-908888 หรืออีเมล fb.vientiane@ihg.com.

ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย:

  • Facebook: facebook.com/crowneplazavientiane.
  • Instagram and Twitter: @CrownePlazaVTE.
  • Line: @CrownePlazaVTE.

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้ ราคาทุกประเภทคิดเป็นเงินกีบของลาว และมีค่าบริการ 10% และภาษีของรัฐ 10%