Crowne Plaza Vientiane

ອາຫານຄ່ຳວັນ ຄຣີສ໌ມາສ໌ ອີຟ໌ ທີ່ຮ້ານອາຫານ 3 Merchants

Xmas Eve Dinner at 3 Merchants

ເຖິງເວລາເຕັມອີ່ມກັນອີກຄັ້ງໃນຮອບປີ ກັບບຸບເຟ້ອາຫານຄ່ຳ ວັນຄຣີສ໌ມາສ໌ສຸດອະລັງການ ທີ່ຮ້ານອາຫານໂມເສກຂອງພວກເຮົາ! ເຊັ່ນເຄີຍໃນປີນີ້ ເຮົາໄດ້ຈັດນຳເອົາອາຫານຄຸນນະພາບລະດັບພຣີມ້ຽມ ມາໄວ້ທີ່ນີ້ທີ່ດຽວໃນສໄຕລ໌ອາຫານບຸບເຟ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກປະທັບໃຈທັງໃນດ້ານລົດຊາດ, ຄວາມສົດໃໝ່ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເມນູອາຫານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ອາຫານປີ້ງຢ້າງລົດເລີດແບບຕາເວັນຕົກ, ອາຫານທະເລ, ຊູຊິແບບຍີ່ປຸ່ນ, ຂອງຫວານ ແລະ ອື່ນໆຢ່າງຈັດເຕັມ!

ລາຄາ

499,000 ກີບ ++ ຕໍ່ທ່ານ
699,000 ກີບ++ ຕໍ່ທ່ານ ເສີບພ້ອມວາຍນ໌.

|

ເຂົ້າເບິ່ງເມນູ

|

ສະເພາະແຕ່ວັນທີ 24 ທັນວາ 2020 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສຳລັບທ່ານທີ່ຈອງກ່ອນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2020 ນີ້

ຕ້ອງຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັນທີທີ່ຈອງ

 |

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ການຈອງ, ແມ່ນຕິດຕໍ່ຫາທີມງານ ໄດ້ທີ່ເບີ
+856 20 96 549 374 ຫຼື ອີເມລ fank.boutdasing1@ihg.com