Crowne Plaza Vientiane

ຂໍ້ສະເໜີ Work From Hotel Offer

ຂໍ້ສະເໜີ Work From Hotel Offer

ຍົກລະດັບປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ໃນຊ່ວງໄລຍະການເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ບ້ານ (Work from Home) ແບບນີ້ ໂດຍມາລົງມືທີ່ ຄຣາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ ທີ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ພ້ອມແກ່ການເຮັດວຽກເຕັມທີ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສັນຍານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ, ໂຕະຕັ່ງສຳລັບນັ່ງເຮັດວຽກທັນສະໄໝ, ການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ເອື້ອອຳນວຍແກ່ການເຮັດຽກ ດັ່ງນັ້ນ ໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ທ່ານຈະມີເວລາສຸມໃສ່ກັບວຽກງານຂອງທ່ານໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບຢ່າງແນ່ນອນ! 

|

ສິດທິປະໂຫຍດ: 

- ກຳນົດ 8 ໂມງເຊົ້າ - 6 ໂມງແລງ ຫຼື 10 ຊົ່ວໂມງໃນການເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງເຮັດວຽກ 
- ບໍລິການກາເຟພ້ອມເຂົ້າໜົມຈາກ Elephant Lounge ຟຮີ ໜຶ່ງຄັ້ງ 
- ສັນຍານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ 
- ສິດໃນການໃຊ້ໂທລະສັບໂທໄດ້ພາຍໃນປະເທດແບບບໍ່ອັ້ນ 
- ນ້ຳດື່ມຟຣີເຕີມໄດ້ແບບບໍ່ອັ້ນ 
- ສ່ວນຫຼຸດ 20% ສຳລັບບໍລິການອາຫານທ່ຽງທີ່ຮ້ານອາຫານ Mosaic ຫຼື 3 Merchants

|

ລາຄາ: 45 ໂດຣາຕໍ່ຫ້ອງສຳລັບ 1 ທ່ານ - ຫ້ອງປະເພດ Deluxe ແລະ 105 ໂດຣາຕໍ່ຫ້ອງສຳລັບ 1 ທ່ານ - ຫ້ອງປະເພດ Business 

|

ຈອງໄດ້ເລີຍທັນທີທີ່ເບີ +856 21 908 888 

 

|

ໂປຣແກຣມ IHG Way of Clean

ໃນຂະນະທີ່ໂລກໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບບັນທັດຖານ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງໃນດ້ານການເດີນທາງຮູບແບບໃໝ່, ທາງໂຮງແຮມ ແລະ ລີສອດໃນເຄືອ IHG ຈຶ່ງໄດ້ມີແບບແຜນທີ່ຈະຍົກລະດັບປະສົບການການພັກຜ່ອນຄັ້ງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າພັກ ຜ່ານຂະບວກການທຳຄວາມສະອາດທີ່ລະອຽດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຂກໃນທຸກໆດ້ານຕະຫຼອດການເຂົ້າພັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ:

ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຄວາມສະອາດຂັ້ນສູງສຸດຂອງ IHG Way of Clean

ການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດທີ່ຊ່ຽວຊານລະດັບແຖວໜ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ  Cleveland ClinicEcolab ແລະ Diversey

ການເປີດໃຊ້ແຜນການ IHG Clean Promise ແບບສາກົນ

ບາດກ້າວການເດີນທາງໃນອະນາຄົດອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງໄປຈາກກ່ອນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງເລີຍກໍ່ຄື ການບໍລິການທີ່ຈິງໃຈຈາກພວກເຮົາ ເຊິ່ງໄດ້ເລັງໃສ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອານາໄມຕະຫຼອດການເຂົ້າພັກຂອງແຂກ. 

|

ຈອງເລີຍຕອນນີ້