Crowne Plaza Vientiane


Treat yourself and your loved one to a memorable retreat with our Weekend Getaway Package. From Friday to Sunday, savor delectable buffet, sip on crafted cocktails and unwind with late checkout. Your dream weekend awaits.

ແພັກເກັດນີ້ລວມມີ: 

• ເຄື່ອງດື່ມຄອກເທວ 2 ຈອກສຳລັບ 2 ທ່ານ

• ອາຫານເຊົ້າບຸບເຟ່ສຳລັບ 2 ທ່ານ ທີ່ຫ້ອງອາຫານ Mosaic Restaurant

• check-out ຊ້າໄດ້ຈົນຮອດ 2.00 ສວາຍ (ຂຶ້ນກັບຄວາມພ້ອມຂອງການບໍລິການ)

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ:

• ແພັກເກັດນີ້ແມ່ນສະເພາະ ແຕ່ວັນສຸກ ເຖິງ ວັນອາທິດ

• ຂໍ້ສະເໜີນີ້ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບໂປຣໂມຊັນອື່ນໆໄດ້