Crowne Plaza Vientiane

Wedding Showroom

Wedding Showroom

Wedding Showroom

Wedding Showroom

ໂຊວ໌ຣູມງານແຕ່ງງານ

ໂຊວ໌ຣູມຈັດງານແຕ່ງຂອງພວກເຮົາຈະເປັນສະຖານທີ່ທີ່ລວມທຸກຢ່າງເພື່ອຈຸດປະກາຍຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງບັນດາທ່ານທີ່ມີແຜນຈະຈັດງານແຕ່ງ. ພິເສດກວ່ານັ້ນ, ບັນດາພາດເນີ້ງານແຕ່ງງານຂອງພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນການປ່ຽນແປງງານແຕ່ງງານໃນຝັນໃຫ້ກາຍເປັນຈິງ.

 

ນັດມື້ເຂົ້າຊົມໂຊວ໌ຣູມງານແຕ່ງງານຂອງພວກເຮົາເລີຍມື້ນີ້ ເພື່ອລົງມືວາງແຜນງານແຕ່ງງານຂອງທ່ານ.

 

ໂຊວ໌ຣູມຂອງພວກເຮົານັ້ນຈະປະກອບມີ ການອອກແບບໂຕະອາຫານ, ແກເລີລີ້ຮູບພາບງານແຕ່ງ, ຕົວຢ່າງການຈັດດອກໄມ້ທີ່ສວຍງາມ, ຊຸດສຳລັບເຈົ້າບ່າວແລະເຈົ້າສາວທີ່ອອກແບບໂດຍດີໄຊເນີລະດັບແຖວໜ້າຂອງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ.

|

ນັດມື້ເຂົ້າພົບ

|

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: +85621908888 ຫຼື ອີເມລ: Vientiane.crownemeeting@ihg.com

ລົງມືວາງແຜນງານແຕ່ງງານ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ເລືອກຫາຊຸດແຕ່ງງານໃນຝັນ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ເລືອກຮ້ານດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ສຳພັດກັບບໍລິການຖ່າຍຮູບລະດັບພຮີມ້ຽມກັບທີມງານມືອາຊີບ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ...

ຫາຊ່າງແຕ່ງຫນ້າມືອາຊີບ

ພາດເນີ້ຂອງພວກເຮົາ

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກພາດເນີ້ຂອງທາງເຮົາ

MenFolder

MenFolder

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Mouvement

Mouvement

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Viettien Laos

Viettien Laos

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າບ່າວ 20%

Pui Design By PST.

Pui Design By PST.

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າສາວ 20%

We Vientiane

We Vientiane

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຊຸດເຈົ້າສາວ 20%

The Moment

The Moment

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຖ່າຍຮູບງານແຕ່ງ 10%

Noble Flower

Noble Flower

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຈັດດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ 10%

Billion Flower

Billion Flower

ຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທີມງານຈັດດອກໄມ້ລະດັບແຖວໜ້າ 10%